Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.2.2020 at 00:01 - 6.3.2020 at 23:59

Description

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveystaloustieteen merkityksen terveydenhuollolle.

Tentti on examinarium-tentti. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä vahvistusviestin siitä, että voit suorittaa tentin. Viestin saatuasi sinun tulee vielä varata itsellesi tenttipaikka ja -aika examinarium-järjestelmästä.

Sintonen H & Pekurinen M: Terveystaloustiede, WSOY, uusin painos.

Drummond MF, Sculper M, Torrance GW, O’Brian B, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes. New York, Oxford University Press, 3. tai uudempi painos.

Tentti suoritetaan kansanterveystieteen osaston tenttipäivinä.

0-5

Apul.prof. Paulus Torkki HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: paulus.torkki@helsinki.fi

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opiskelijoita koskee seuraava: Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.