Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.11.2019 at 00:01 - 29.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 9.12.2019
16:30 - 19:30

Description

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveyden edistämisen merkityksen kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa ja osaa kriittisesti pohtia erilaisia terveyden edistämisen toimia keskenään.

Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy. Duodecim, Helsinki 2003 tai uudempi laitos

Downie RJ, Fyfe C, Tannahill A: Health promotion, models and values. Oxford University Press

Ståhl T, Rimpelä A (toim.): Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon

haasteena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teema 9/2010, Helsinki 2010

0-5

Prof. Ossi Rahkonen, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: ossi.rahkonen@helsinki.fi

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opiskelijoita koskee seuraava: Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.