Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Mon 11.11.2019
09:00 - 10:00
Erkki IsometsäPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioKurssi-info ja johdanto
Mon 11.11.2019
10:00 - 12:00
Erkki Isometsä ja Tanja SvirskisPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioSeminaari: potilaan tutkiminen
Mon 11.11.2019
13:00 - 14:00
Psykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Psykoosit
Mon 11.11.2019
14:00 - 15:00
Psykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Biologiset hoidot
Tue 12.11.2019
09:00 - 11:00
Nina Lindberg ja Mauri MarttunenPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioSeminaari: Mielenterveyslaki
Tue 12.11.2019
11:00 - 12:00
Nina LindbergPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Alkoholihäiiröt
Wed 13.11.2019
09:00 - 11:00
Pertti HeikmanPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioSeminaari: Huumeet
Thu 14.11.2019
09:00 - 11:00
Hannu KoponenTieteellinen kirjasto; PsykiatriakeskusSemiaari: Vanhupsykiatria
Fri 15.11.2019
09:00 - 11:00
Pertti HeikmanTieteellinen kirjastoTapausseminaari 1: Mieliala
Mon 18.11.2019
08:00 - 09:00
Tieteellinen kirjastoLuento: Persoonallisuushäiriöt
Mon 18.11.2019
09:00 - 11:00
Mikael RiskaTieteellinen kirjastoTapausseminaari 2: Syömis- ja persoonallisuushäiriöt
Mon 18.11.2019
11:00 - 12:00
Henna HaravuoriTieteellinen kirjastoLuento: Sopeutumishäiriöt
Tue 19.11.2019
13:00 - 14:00
Tiina PaunioTieteellinen kirjastoLuento: Uni
Tue 19.11.2019
14:00 - 15:00
Tieteellinen kirjastoLuento: Somatisaatio
Wed 20.11.2019
08:00 - 10:00
Pertti Heikman r 11-12 ja Mikael Riska R13-15r 11-12 Aurasali 2 krs ja r 13-15 Tieteellinen kirjastoSeminaari: Depressionhoito TK:ssa / Depression seminarium
Wed 20.11.2019
10:00 - 11:00
Erkki IsometsäTieteellinen kirjastoLuento: Itsetuhokäyttäytyminen
Wed 20.11.2019
12:00 - 13:00
Nina LindbergTieteellinen kirjastoLuento: Syömishäiriöt, Alkaa kello 12:15
Wed 20.11.2019
13:00 - 15:00
Henna HaravuoriTieteellinen kirjastoSeminaari: Nuorisopsykiatria 1
Fri 22.11.2019
09:00 - 11:00
Mari HonkasaloTammisaliSeminaari: Psykoterapiat
Wed 27.11.2019
09:00 - 11:00
Mari HonkasaloTieteellinen kirjastoTapausseminaari 4: Psykoosit
Thu 28.11.2019
13:00 - 15:00
Henna HaravuoriTieteellinen kirjastoSeminaari: Nuorisopsykiatria 2
Fri 29.11.2019
12:00 - 13:00
Soili Lehto ja erikoistuviaTammisaliPitsaa ja Psykiatriaa; hus-psykiatria esittäyy, vapaaehtoinen
Fri 29.11.2019
13:00 - 15:00
Pertti Heikman ja Nina LindbergTieteellinen kirjastoTapausseminaari 5: Päihdehäiriöt
Mon 2.12.2019
09:00 - 11:00
Viivi HyvönenTieteellinen kirjastoTapausseminaari 6: Epäselvät somaattiset oireet
Tue 3.12.2019
09:00 - 11:00
Tiina PaunioTieteellinen kirjastoTapausseminaari 7: Unihäiriöt, oma laite mukaan, pieni monivalintatentit missä pääsee kokeilemaan safe exam browseria (SEB)
Wed 11.12.2019
13:00 - 15:00
Viivi Hyvönen ja Mikael RiskaTammisaliSeminaari: Päivystyspsykiatria
Thu 12.12.2019
12:00 - 14:00
Hannu KoponenTieteellinen kirjasto: Aloitus 12:30Tapausseminaari 3: Ahdistuneisuushäiriöt ja ocd

Other teaching

Teaching language: Finnish, Swedish
13.11.2019 Wed 12.00-15.00
19.11.2019 Tue 09.00-12.00
25.11.2019 Mon 09.00-12.00
26.11.2019 Tue 13.00-16.00
29.11.2019 Fri 09.00-12.00
03.12.2019 Tue 12.00-15.00
04.12.2019 Wed 09.00-12.00
09.12.2019 Mon 08.00-15.00
10.12.2019 Tue 08.00-15.00
11.12.2019 Wed 08.00-12.00
Tanja Svirskis
Teaching language: Finnish
13.11.2019 Wed 12.00-15.00
19.11.2019 Tue 09.00-12.00
25.11.2019 Mon 09.00-12.00
26.11.2019 Tue 13.00-16.00
27.11.2019 Wed 12.00-15.00
29.11.2019 Fri 09.00-12.00
03.12.2019 Tue 13.00-16.00
09.12.2019 Mon 08.00-15.00
10.12.2019 Tue 08.00-15.00
11.12.2019 Wed 08.00-12.00
Pertti Heikman
Teaching language: Finnish
13.11.2019 Wed 12.00-15.00
19.11.2019 Tue 09.00-12.00
25.11.2019 Mon 09.00-12.00
28.11.2019 Thu 09.00-12.00
29.11.2019 Fri 09.00-12.00
05.12.2019 Thu 08.00-11.00
05.12.2019 Thu 12.00-15.00
09.12.2019 Mon 08.00-15.00
10.12.2019 Tue 08.00-15.00
11.12.2019 Wed 08.00-12.00
Mikael Riska
Teaching language: Swedish
14.11.2019 Thu 12.00-15.00
18.11.2019 Mon 13.00-16.00
22.11.2019 Fri 12.00-15.00
26.11.2019 Tue 09.00-12.00
28.11.2019 Thu 09.00-12.00
03.12.2019 Tue 12.00-15.00
04.12.2019 Wed 08.00-15.00
05.12.2019 Thu 08.00-15.00
09.12.2019 Mon 09.00-12.00
12.12.2019 Thu 09.00-12.00
Mikael Riska
Teaching language: Swedish
15.11.2019 Fri 13.00-16.00
21.11.2019 Thu 12.00-15.00
25.11.2019 Mon 08.00-15.00
26.11.2019 Tue 08.00-15.00
27.11.2019 Wed 12.00-15.00
02.12.2019 Mon 12.00-15.00
04.12.2019 Wed 09.00-12.00
05.12.2019 Thu 09.00-12.00
09.12.2019 Mon 09.00-12.00
10.12.2019 Tue 09.00-13.00
Mikael Riska
Teaching language: Swedish
13.12.2019 Fri 08.00-12.00
Teaching language: Finnish

Description

L3-L4 lääketieteen opiskelijat

L1-L2

Lääketieteelliset osaamistavoitteet ovat:

1. Osaa tehdä psykiatrisen tutkimuksen

2. Osaa tunnistaa ja diagnosoida seuraavat perusterveydenhuollossa hoidettavat mielenterveydenhäiriöt

3. Osaa tunnistaa ja lähettää eteenpäin erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa tai päihdepalveluja tarvitsevat potilaat

4. Osaa tunnistaa, hoitaa ja tarvittaessa lähettää eteenpäin kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat

5. Osaa hoitaa ja seurata perusterveydenhuollon potilaiden mielenterveydenhäiriöitä

6. Ymmärtää erikoissairaanhoidossa käytettävien hoitomenetelmien periaatteet ja miten potilas niihin ohjataan

7. Tuntee psykiatrisen hoitojärjestelmän ja päihdepalvelut ja osaa ohjata potilaan oikeaan hoitopaikkaan

8. Tuntee mielenterveyslain ja tahdosta riippumatonta hoitoa ohjaavat säädökset

9. Kykenee huomioimaan potilaan oireilun vaikutuksen hänen perheeseensä ja tunnistaa milloin on tehtävä lastensuojeluilmoitus

Lääketieteelliseen osaamiseen, vuorovaikutukseen, yhteistyötaitoihin, terveyden edistämiseen ja ammatillisuuteen liittyvät tavoitteet kokonaisuudessaan ja ydinaines löytyvät Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=1017230

Syys-ja kevätlukukaudet

Psykiatrian kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat psykoosit, mieliala-, ahdistuneisuus-, persoonallisuus- ja syömishäiriöt, päihdepsykiatria, vanhuspsykiatria, nuorisopsykiatria sekä psykiatrinen lääkehoito ja psykoterapiamuodot. Opintojaksolla psykiatrian keskeisiä aiheita käsitellään luennoilla, seminaareissa ja ryhmäopetuksessa. Lisäksi opiskelijoiden kliinisiä valmiuksia kehitetään osasto- ja poliklinikkaopetuksen aikana.

Kurssikirja:

Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen, Partonen: Psykiatria, Duodecim uusin painos http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04497&p_selaus=...

tai

Psykiatri, Jörgen Herlofson, Lisa Ekselius et al., Lund Studentlitterratur 2009.

Ennakkomateriaalit ja verkkoluennot moodlen kurssialueella.

Suositeltavaa lukemista:

Psykiatrian käypä hoito - suositukset.

Kliininen neuropsykiatria, Duodecim ( 2011), Juva, Hublin, Korkeila, Sainio, Tani, Vataja

Psykoterapiat. Duodecim (2012) Huttunen, Kalska

Osallistuminen luennoille, pakollisiin seminaareihin, pakollisiin potilasopetuksiin, pakollisiin simulaatioihin, pakolliseen hajautettuun opetukseen ja kurssin lopuksi kun pakolliset opetukset on suoritettu on kirjallinen lopputentti.

Kurssin aluksi järjestetään alkukuulustelu.

Arviointiasteikko: 0-5, 0 = hylätty

Arvosana muodostuu 100% lopputentti

Ilmoittautuminen weboodissa on pakollista määräaikoihin mennessä. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Kurssilla käytössä moodle kurssialue.

Opetuskielet suomi ja ruotsi.

Vastuuhenkilö professori Erkki Isometsä, erkki.isometsa@helsinki.fi, puh. (09) 47163728

Yhteyshenkilö opintoasiankoordinaattori Taru Suppula, taru.suppula@helsinki.fi puh. 050-4489935

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Luennot 13 tuntia, seminaarit 26 tuntia, potilasopetus 16 tuntia ja hajautettu opetus 12 tuntia, simulaatiot 9 tuntia ja omatoiminen opiskelu 168 tuntia. Kurssiin sisältyy nuorisopsykiatrian osuus 4 kontaktiopetustuntia. Alkukuulustelu 1 tunti ja loppukuulustelu 3 tuntia.

Korvaa vanhan psykiatrian kokonaisuuden 300071