Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Mon 3.2.2020
09:00 - 10:00
HenkilökuntaPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioKurssi-info ja johdanto
Mon 3.2.2020
10:00 - 12:00
Erkki Isometsä ja Tanja SvirskisPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioSeminaari: Potilaan tutkiminen
Mon 3.2.2020
13:00 - 14:00
Hannu KoponenPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Psykoosit
Mon 3.2.2020
14:00 - 15:00
Hannu KoponenPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Biologiset hoidot
Tue 4.2.2020
09:00 - 11:00
Nina Lindberg ja Mauri MarttunenPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioSeminaari: Mielenterveyslaki
Tue 4.2.2020
11:00 - 12:00
Nina LIndbergPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Syömishäiriöt
Wed 5.2.2020
08:00 - 09:00
Psykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioLuento: Persoonallisuushäiriöt
Wed 5.2.2020
09:00 - 11:00
Pertti HeikmanPsykiatriakeskus Christian Sibelius auditorioSeminaari: Huumeet
Wed 5.2.2020
12:00 - 13:00
Tiina PaunioTieteellinen kirjastoLuento: Uni
Wed 5.2.2020
13:00 - 14:00
Tiina PaunioTieteellinen kirjastoLuento: Somatisaatio
Thu 6.2.2020
09:00 - 11:00
Hannu KoponenChristian Sibelius auditorioSeminaari: Vanhuspsykiatria
Fri 7.2.2020
09:00 - 11:00
Pertti HeikmanTieteellinen kirjastoTapausseminaari 1: Mielialahäiriöt
Mon 10.2.2020
09:00 - 11:00
Mikael RiskaTieteellinen kirjastoTapausseminaari 2: Syömis- ja persoonallisuushäiriöt
Mon 10.2.2020
11:00 - 12:00
Henna HaravuoriTieteellinen kirjastoLuento: Sopeutumishäiriöt
Tue 11.2.2020
13:00 - 15:00
Tiina PaunioTieteellinen kirjastoTapausseminaarit 7: Unettomuus
Wed 12.2.2020
08:00 - 10:00
Pertti Heikman ja Helena Karppinen R 8-10 Mikael Riska ja Lena Sjöberg R 6-7Christian Sibelius auditorio R 8-10 Tieteellinen kirjasto R 6-7Seminaari: Depressionhoito TK:ssa Seminarium: Behandling av depression på hälsocentralen
Wed 12.2.2020
10:00 - 11:00
Erkki IsometsäChristian Sibelius auditorioLuento: Itsetuhokäyttäytyminen
Wed 12.2.2020
12:00 - 14:00
Mari HonkasaloTieteellinen kirjastoSeminaari: Psykoterapiat
Thu 13.2.2020
09:00 - 11:00
Hannu KoponenTieteellinen kirjastoTapausseminaari 3: Ahdistuneisuushäiriöt ja ocd
Thu 13.2.2020
12:00 - 14:00
Henna HaravuoriTieteellinen kirjastoSeminaari: Nuorisopsykiatria 1
Wed 19.2.2020
09:00 - 11:00
Mari HonkasaloTieteellinen kirjastoTapausseminaari 4: Psykoosit
Wed 19.2.2020
12:00 - 14:00
Henna HaravuoriTieteellinen kirjastoSeminaari: Nuorisopsykiatria 2
Fri 21.2.2020
08:00 - 09:00
Nina LindbergTieteellinen kirjastoLuento: Alkoholihäiriöt
Mon 24.2.2020
09:00 - 11:00
Nina Lindberg ja Pertti HeikmanTieteellinen kirjastoTapausseminaari 5: Päihteet
Tue 25.2.2020
09:00 - 11:00
Tanja SvirskisTieteellinen kirjastoTapausseminaari 6: Somatoformiset häiriöt
Fri 28.2.2020
09:00 - 11:00
Mikael Riska ja Tanja SvirskisTieteellinen kirjastoSeminaari: Päivystyspsykiatria
Fri 28.2.2020
10:00 - 11:00
Soili Lehto ja erikoistuviaTieteellinen kirjasto

Other teaching

Teaching language: Finnish, Swedish
07.02.2020 Fri 12.00-15.00
10.02.2020 Mon 13.00-16.00
17.02.2020 Mon 09.00-12.00
18.02.2020 Tue 09.00-12.00
18.02.2020 Tue 12.00-15.00
21.02.2020 Fri 09.00-12.00
21.02.2020 Fri 09.00-12.00
27.02.2020 Thu 09.00-12.00
02.03.2020 Mon 08.00-15.00
03.03.2020 Tue 08.00-15.00
04.03.2020 Wed 09.00-13.00
Mari Honkasalo
Teaching language: Finnish
07.02.2020 Fri 12.00-15.00
10.02.2020 Mon 12.00-15.00
14.02.2020 Fri 09.00-12.00
14.02.2020 Fri 13.00-16.00
24.02.2020 Mon 12.00-15.00
25.02.2020 Tue 12.00-15.00
26.02.2020 Wed 08.00-15.00
27.02.2020 Thu 08.00-15.00
02.03.2020 Mon 09.00-12.00
03.03.2020 Tue 09.00-13.00
Mikael Riska
Teaching language: Swedish
06.02.2020 Thu 12.00-15.00
13.02.2020 Thu 14.00-16.00
26.02.2020 Wed 09.00-11.30
26.02.2020 Wed 12.30-15.00
27.02.2020 Thu 12.30-15.00
02.03.2020 Mon 08.00-15.00
03.03.2020 Tue 08.00-15.00
04.03.2020 Wed 09.00-13.00
05.03.2020 Thu 08.00-10.00
05.03.2020 Thu 10.00-13.00
Mikael Riska
Teaching language: Swedish
06.02.2020 Thu 12.00-15.00
11.02.2020 Tue 09.00-12.00
17.02.2020 Mon 09.00-12.00
20.02.2020 Thu 09.00-12.00
20.02.2020 Thu 12.00-15.00
21.02.2020 Fri 09.00-12.00
27.02.2020 Thu 09.00-12.00
02.03.2020 Mon 08.00-15.00
03.03.2020 Tue 08.00-15.00
04.03.2020 Wed 09.00-13.00
Mari Honkasalo
Teaching language: Finnish
06.02.2020 Thu 12.00-15.00
11.02.2020 Tue 09.00-12.00
17.02.2020 Mon 09.00-12.00
20.02.2020 Thu 09.00-12.00
21.02.2020 Fri 09.00-12.00
26.02.2020 Wed 09.00-12.00
27.02.2020 Thu 09.00-12.00
02.03.2020 Mon 08.00-15.00
03.03.2020 Tue 08.00-15.00
04.03.2020 Wed 09.00-13.00
Pertti Heikman
Teaching language: Finnish
06.03.2020 Fri 08.30-11.30
Teaching language: Finnish

Description

L3-L4 lääketieteen opiskelijat

L1-L2

Lääketieteelliset osaamistavoitteet ovat:

1. Osaa tehdä psykiatrisen tutkimuksen

2. Osaa tunnistaa ja diagnosoida seuraavat perusterveydenhuollossa hoidettavat mielenterveydenhäiriöt

3. Osaa tunnistaa ja lähettää eteenpäin erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa tai päihdepalveluja tarvitsevat potilaat

4. Osaa tunnistaa, hoitaa ja tarvittaessa lähettää eteenpäin kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat

5. Osaa hoitaa ja seurata perusterveydenhuollon potilaiden mielenterveydenhäiriöitä

6. Ymmärtää erikoissairaanhoidossa käytettävien hoitomenetelmien periaatteet ja miten potilas niihin ohjataan

7. Tuntee psykiatrisen hoitojärjestelmän ja päihdepalvelut ja osaa ohjata potilaan oikeaan hoitopaikkaan

8. Tuntee mielenterveyslain ja tahdosta riippumatonta hoitoa ohjaavat säädökset

9. Kykenee huomioimaan potilaan oireilun vaikutuksen hänen perheeseensä ja tunnistaa milloin on tehtävä lastensuojeluilmoitus

Lääketieteelliseen osaamiseen, vuorovaikutukseen, yhteistyötaitoihin, terveyden edistämiseen ja ammatillisuuteen liittyvät tavoitteet kokonaisuudessaan ja ydinaines löytyvät Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=1017230

Syys-ja kevätlukukaudet

Psykiatrian kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat psykoosit, mieliala-, ahdistuneisuus-, persoonallisuus- ja syömishäiriöt, päihdepsykiatria, vanhuspsykiatria, nuorisopsykiatria sekä psykiatrinen lääkehoito ja psykoterapiamuodot. Opintojaksolla psykiatrian keskeisiä aiheita käsitellään luennoilla, seminaareissa ja ryhmäopetuksessa. Lisäksi opiskelijoiden kliinisiä valmiuksia kehitetään osasto- ja poliklinikkaopetuksen aikana.

Kurssikirja:

Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen, Partonen: Psykiatria, Duodecim uusin painos http://www.terveysportti.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=inf04497&p_selaus=...

tai

Psykiatri, Jörgen Herlofson, Lisa Ekselius et al., Lund Studentlitterratur 2009.

Ennakkomateriaalit ja verkkoluennot moodlen kurssialueella.

Suositeltavaa lukemista:

Psykiatrian käypä hoito - suositukset.

Kliininen neuropsykiatria, Duodecim ( 2011), Juva, Hublin, Korkeila, Sainio, Tani, Vataja

Psykoterapiat. Duodecim (2012) Huttunen, Kalska

Osallistuminen luennoille, pakollisiin seminaareihin, pakollisiin potilasopetuksiin, pakollisiin simulaatioihin, pakolliseen hajautettuun opetukseen ja kurssin lopuksi kun pakolliset opetukset on suoritettu on kirjallinen lopputentti.

Kurssin aluksi järjestetään alkukuulustelu.

Arviointiasteikko: 0-5, 0 = hylätty

Arvosana muodostuu 100% lopputentti

Ilmoittautuminen weboodissa on pakollista määräaikoihin mennessä. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Kurssilla käytössä moodle kurssialue.

Opetuskielet suomi ja ruotsi.

Vastuuhenkilö professori Erkki Isometsä, erkki.isometsa@helsinki.fi, puh. (09) 47163728

Yhteyshenkilö opintoasiankoordinaattori Taru Suppula, taru.suppula@helsinki.fi puh. 050-4489935

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Luennot 13 tuntia, seminaarit 26 tuntia, potilasopetus 16 tuntia ja hajautettu opetus 12 tuntia, simulaatiot 9 tuntia ja omatoiminen opiskelu 168 tuntia. Kurssiin sisältyy nuorisopsykiatrian osuus 4 kontaktiopetustuntia. Alkukuulustelu 1 tunti ja loppukuulustelu 3 tuntia.

Korvaa vanhan psykiatrian kokonaisuuden 300071