Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.4.2020 at 00:01 - 15.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija osaa selittää ja kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen keskeisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.): Ravitsemustiede. Helsinki, Duodecim, 4. painos, 2012

Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.): Liikuntalääketiede. Helsinki, Duodecim (3.-8. painos (Print on demand) 2016

Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemus-neuvottelukunta. Juvenes Oy. Helsinki 2014

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Professori Tea Lallukka, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: tea.lallukka@ttl.fi

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opiskelijoita koskee seuraava: Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.