Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

MED-57 TTP-kurssitentti/tenttiuusinta. Tentti tehdään etänä, kurssi on Moodletentti. Tentti alkaa klo 8, ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu tenttiin.

Lisätietoja: opintoasiainkoordinaattori Ulla Mattila, p. 0504272042

L1- ja L2-opintovuosien kurssit sekä L3 Kirurgian johdantokurssin pakollinen opetus sekä johdantokurssin verkkotentit tulee olla suoritettuina hyväksytysti ennen opintojaksolle tuloa.

Radiologian puolella kliininen johdantokurssi tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Ortopedia ja traumatologian sekä käsikirurgia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa diagnosoida ja hoitaa tavallisimmat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat perusterveydenhuollon tasolla sekä osaa arvioida, milloin vammapotilas tai tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastava potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoidon tutkimuksiin ja hoitoon.

Plastiikkakirurgia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa perustiedot ihon ja pehmytkudoskasvainten diagnostiikasta ja moniammatillisesta hoidosta, palo- ja paleltumavammojen, monikudosvammojen, akuuttien ja kroonisten haavojen sekä arpien hoidosta. Opetusjakson aikana käydään läpi rekonstruktiivisen kirurgian menetelmät ja leikkausindikaatiot pääpiirteissään. Opiskelijat otetaan mukaan kirurgisiin toimenpiteisiin ja heille opetetaan pientoimenpiteitä.

Fysiatria. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tavallisimpien alaselkäsairauksien, rintarangan sekä niska-hartiaseudun ja yläraajan kiputilojen diagnostiikan ja hoidon perusterveydenhuollon tasolla. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa spesifiset sairaudet, jotka vaativat erikoissairaanhoidon konsultaatiota sekä hoitamaan, tarvittaessa moniammatillisesti, epäspesifiset vaivat perusterveydenhuollossa. Opetuksessa painotetaan kipupotilaan kokonaisvaltaista arviota (kudosvaurion diagnostiikka ja hoito, työ- ja toimintakyky, psyykkiset sekä sosiaaliset tekijät) sekä ylläpitämään kuntoutuksen keinoin toimintakykyä.

Radiologia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida ja tulkita tavallisia yleislääkärin työssä tarvitsemiaan luuröntgenkuvia ja arvioida milloin tarvitaan radiologin lausunto. Lisäksi opiskelija osaa valita oikeat radiologiset tutkimukset tavallisissa kliinisissä ongelmatilanteissa erityisesti päivystysaikana.

Ydinainesanalyysi https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22062

7 viikon jakso neljä kertaa vuodessa L3-L4-vuosikursseilla

Tarkempi lukujärjestys löytyy kurssin Moodle sivulta.

TULES-Trauma-Plastiikka -opintojakso, 10 op

SEMINAARIT

Aloitusseminaari: kurssin esittely, käytännön asiat, opetuksen erityispiirteiden

informaatio, hajautetun opetuksen ryhmätöiden ja Copa Musculoskeleticus-kilpailun tehtävänanto.

TLE-Radiologian perusteet:

RAD SEM Tuki- ja liikuntaelinten radiologian johdantoseminaari

RAD1 Kuvantamisen seminaari: Traumatologia, radiologi ja ortopedi, potilastapauksin

RAD2 Kuvantamisen seminaari: Ortopedia, radiologi ja ortopedi, potilastapauksin

SEM1 Jalkaterä ja nilkka

SEM2 Nivelrikko ja tekonivelet

SEM3 Selkäsauna

SEM4 Olkapää

SEM5 Rangan ja lantion murtumat

SEM6 Polven ja nilkan vammat

SEM7 TULE-potilaan kivun hoito ja kipuoireyhtymät

SEM8 Yleisiä "pikku-TULE -murheita

LUENNOT

LU1 Miten tuki- ja liikuntaelinten kudokset paranevat? Biologinen tausta potilasesimerkkien avulla
LU2 Traumapotilas ja vammamekanismit
LU3 Rekonstruktiivinen plastiikkakirurgia
LU4 Palo- ja paleltumavammat sekä henkeä uhkaavat pehmytkudosinfektiot
LU5 Lasten plastiikkakirurgia

RYHMÄOPETUKSET

OT1 Lonkan ja polven tutkiminen
OT2 Jalkaterän ja nilkan tutkiminen
OT3 Olkapään ja kyynärpään tutkiminen
OT4 Traumapotilaan tutkiminen
OT5 Rannemurtuman kipsausopetus
OT6 Kandidaattipoliklinikka, selkäpotilas, yhteisopetus OT+FYS, Jorvi
FYS1 Alaselkäkipupotilaan tutkiminen
FYS2 Niska-ja yläraajakipupotilaan tutkiminen
KÄSI1 Käden tutkiminen
KÄS2 Käsiopetus, murtumapotilaiden kipsaus ja lastoitus
PL1 Plastiikkakirurgiset menetelmät
PL2 Luomenpoisto-opetus
PL3 Ihotuumori- ja pehmytkudostuumori-opetus Töölö
Luuröntgenkuvien tulkintaharjoitus; RAD RO

TAPAUSPERUSTAINEN OPETUS

TPOK Käsipotilas
TPOA Alaraajakipuinen potilas
TPOI Ihokasvaimet
TPOS Alaselkäsairaudet

POLIKLIININEN OPETUS TÖÖLÖN SAIRAALASSA

PKL1 Poliklinikkaopetus Töölön kirurgian poliklinikalla
PKL2 Poliklinikkaopetus Töölön kirurgian poliklinikalla
KäsiPoli Käsipoliklinikka
TTAS Päivystysopetus Töölön tapaturma-asemalla 3 h, vapaaehtoisesti pidempään

HAJAUTETTU OPETUS

HAJOP Hajautettu ortopedian ja traumatologian opetusviikko (6. viikko) sairaaloissa, sairaalakohtaiset lukujärjestykset, palaute opetuksesta ja opiskelijasta; 1 viikko Päivystysopetus, Haartmanin ja Malmin pientraumapkl klo 12-18

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA SEKÄ KÄSIKIRURGIA

Ortopedia, Kandidaattikustannus Oy, 2012. Kappaleet 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 (204 s).

Traumatologia, 7. uusittu painos, Kandidaattikustannus Oy 2010. Kappaleet 1, 2, 3, 5, 13, 14, 18, 21, 38, 39, 40, 41 (192 s.)

Käypähoito suositukset: Lonkkamurtuma, Olkapään jännevaivat, Polvi-ja lonkkanivelrikko, Alaselkäkipu, Värttinäluun alaosan murtuma.

Moodlessa oleva materiaali kunkin opetuksen kohdalta

PLASTIIKKAKIRURGIA

Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010. Kappale 3, kappale 73, sivut 793–794, kappaleet 74 ja 100.

Moodlessa oleva materiaali kunkin opetuksen kohdalta

FYSIATRIA

Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015. Kliininen fysiatria: http://www.oppiportti.fi.libproxy.helsinki.fi/dtk/oppi/koti?p_artikkeli=... Aikuisten alaselkäkipu, Niska-hartiaseudun vaivat, Kasvuikäisten selkäsairaudet ja niska-hartiakipu

Käypä hoito suositukset:

Alaselkäkipu, Niskakipu, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet

RADIOLOGIA:

Oppikirja: Kliininen radiologia, Roberto Blanco Sequeiros, Seppo Koskinen, Hannu Aronen, Nina Lundbom, Ritva Vanninen, Osmo Tervonen (toim.) 2017, Duodecim, luvut 2 ja 5

http://www.oppiportti.fi/op/opk04610

Ryhmäopetusten diaesitykset ja ennakkomateriaalit sekä ennakkotehtävät Moodle-kurssialueella Radiologian L3-L4 -kurssi MED-319 https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=27464

Osallistuminen kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen, ryhmätehtäviin ja hajautettuun opetukseen. Verkkotentit ja kurssin loppukuulustelu.

Myös radiologian tenttikysymyksiä sisältyy TTP-kurssin loppukuulusteluun. Lisäksi TLE-radiologian osaamista tentitään koko radiologian L3-L4-kurssin MED-319 kirjallisessa kuvantulkintatentissä

Ryhmäopetukset, seminaarit, tapausperustainen opetus, verkkotentit ja omien potilaiden tutkiminen arvostellaan hyväksytty/hylätty-periaatteella.

Kurssin aloitusseminaarissa määritellään lisätehtävät, jotka suorittamalla opiskelija voi saada enintään 15 % hyvityksen loppukuulustelun pistemäärään.

Kurssin arvosana määräytyy loppukuulustelunperusteella (100%), arvosteluasteikko 0-5, 0=hylätty.

Radiologian osuus vaikuttaa myös radiologian kokonaisarvosanaan.

Opetuskielenä suomi, osa ryhmäopetuksista opetetaan ruotsiksi ruotsinkielisille ryhmille.

Vastuuhenkilö: Professori Teppo Järvinen, puh. 050 427 1004, teppo.jarvinen@helsinki.fi

Yhteyshenkilö: Opintoasiainkoordinaattori Ulla Mattila, puh: 0504272042, ulla.mattila@hus.fi

Järjestävä yksikkö: Clinicum

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Luennot 10 t

Seminaarit 48 t

Tapausperustainen opetus 14 t

Pienryhmäopetus 32 t

Hajautettu opetus 30 t

Opetuksiin valmistautuminen ja itsenäinen opiskelu 133 t

Yhteensä 267 t

Aiempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin 301098 "Raajat ja selkä" hyväksytty suorittaminen korvaa Tules-Trauma-Plastiikka -opintojakson. 1.8.2017 alkaen MED-57 TULES-trauma-plastiikka korvaa kokonaisuudessaan 375021 TULES-trauma-plastiikka opintojakson.