Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

LL-opiskelijat, L3k-L6 ylempikurssilainen etusijalla, max 12 opiskelijaa. Ilmoittautuminen WebOodissa. Ilmoittautumisajankohta ilmoitetaan opiskelijoille lukukausittain kurssisähköpostilla.

Suositeltavaa on normaalianatomian kertaus itsenäisesti ennen kurssia.

 • Perehtyä päivystysajan tärkeisiin radiologisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin ja toimintaan radiologian yksikössä päivystysaikaan
 • Tutustua ultraäänilaitteiden yleisiin teknisiin ominaisuuksiin
 • Oppia vatsan ja verisuonten uä-tutkimusten indikaatiot, tekninen suoritus ja normaali uä-anatomia
 • Harjoitella uä-ohjattua punktiota
 • Perehtyä lasten radiologisiin tutkimuksiin
 • Päivystysosion päämääränä on soveltaa käytäntöön kurssilla opittuja uä-tutkimuksen perustaitoja, tutustuttaa opiskelija erilaisiin patologisiin löydöksiin sekä perehdyttää opiskelija muihin päivystysluonteisiin radiologisiin tutkimuksiin ja mm. seuraavien radiologisten tutkimusten tulkintaa akuuteissa ongelmissa
 • Natiiviröntgenkuvat: thorax, NSO, natiivivatsa, luukuvat
 • UÄ: Alaraajatrombin poissulku, pleurapunktio sekä yksinkertaiset dreneeraukset,
  Sappikivet ja sappirakon tulehdus, munuaiskivi ja hydronefroosi, virtsaumpi, vatsa-aortan aneurysma
 • TT: Keuhkoembolian diagnostiikka, vatsan alueen abskessien diagnostiikka, aorttadissekaatiot
 • Aivoverenvuodot, aivoinfarktit, kasvoluiden murtumat
 • MK: Päivystysluontoiset ensisijaisesti neuroradiologiset tutkimukset
 • Radiologiset toimenpiteet: Mahdollisuus seurata toimenpiteitä, mikäli niitäpäivystysaikana on tarjolla.

Kerran lukuvuodessa, toukokuussa.

Ryhmäopetukset aamupäivisin, lastenradiologian iltapäivä, seminaari ja päivystys iltapäivisin. Ensimmäinen kokoontuminen Meilahden sairaalan 1.krs:n hallintokäytävän demonstraatiohuoneessa (D4). Päivystysten varauskalenteri Akuuttiradiologian Moodlessa.

Pienryhmäopetukset: Teoreettista opetusta Uä:n fysikaalisista perusteista ja laitteiden toiminnasta sekä käytännön harjoittelua (4 opiskelijaa ryhmässä): Opiskelijat harjoittelevat pienryhmissä toisillaan

 • Vatsan alueen UÄ (3h)
 • Verisuonien ja pinnallisten rakenteiden uä-tutkimukset (3h)
 • Kaikuohjatut toimenpiteet päivystysluonteisiin tapauksiin liittyen. Teoreettista opetusta ja käytännön harjoittelua päivystystutkimusten valossa (3h)
 • Päivystyspotilaan kuvantaminen potilastapauksin (3h)
 • Lastenradiologian iltapäivä (Lastenklinikan röntgenosastolla)(3h)
 • Päivystysilta (Meilahden päivystysröntgenyksikössä klo 15.15-18.45) (4h)
 • Potilastapausseminaari (3h)

Lisälukemistoksi Moodleen linkkejä Terkon kirjallisuuteen ja verkkosivuille interaktiivisiin kuvantulkintaharjoituksiin

Osallistuminen ohjattuihin pienryhmäopetuksiin, seminaariin, lastenradiologian iltapäivään Lastenklinikan röntgenissä sekä yhteen päivystysiltaan Seminaarissa kukin opiskelijapari esittää valinnaisesta päivystystapauksesta laadittavan tapausselostuksen (harjoitustyö)

Lisätehtävä + 0,5 op opettajan osoittamasta aiheesta

Arvostelu hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttyyn kurssiin vaaditaan läsnäolo ryhmäopetuksissa ja päivystyksessä sekä seminaarityön esittäminen hyväksyttävästi. Korvaavasta tehtävästä pakottavan osallistumisesteen sattuessa tulee etukäteen neuvotella.

Opetus annetaan suomeksi, työskentelyalustana Moodle: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=27388

Vastuuhenkilö prof. Taina Autti taina.autti@hus.fi p. 050 427 1442

Radiologian opetushoitaja Helena Lustig helena.lustig@hus.fi p. 050 427 1878

Pienryhmäopetus 15h

Päivystysopetus 4h

Tapausseminaariopetus 3h

Kontaktiopetus yhteensä 22h

Kirjallisuus, omatoiminen opiskelu 45h

Yhteensä 67,0 t = 2,5 op