Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 29.2.2020 at 23:59

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinto-opiskelijat L1-L6/ H1-H5 ja farmasian perustutkinto-opiskelijat, vähintään 15, enintään 40 opiskelijaa.

Opiskelijat (lääketieteen ja hammaslääketieteen) valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso sisältää luentoja, ryhmätyötehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Tarkempi luento-ohjelma julkaistaan 12/2019.

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään lääkkeiden ympäristövaikutukset kokonaisuutena. Opintojaksolla paneudutaan farmakoekologiaan eli mm. siihen, miten lääkkeen vaikuttava aine ja sen metaboliitit vaikuttavat ympäristöön potilaasta poistumisen jälkeen, siihen miten lääkkeet potilashoidon näkökulmasta oikein käytettyinä vaikuttavat ympäristöön ja siihen, voiko lääkäri omalla toiminnallaan pienentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Näihin perehdytään mm. käytännön tutustumiskäyntien muodossa, joiden myötä pyritään hahmottamaan lääkkeiden ympäristövaikutuksia lääkekehityksen alusta aina jätteenpuhdistuslaitokselle asti. Lisäksi tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään eri ammattiryhmien osaamisalueita.

4.-15.5.2020, tarkempi lukujärjestys julkaistaan myöhemmin Moodlessa.

Opetuksissa annettava lisämateriaali. Opetuksessa on käytössä Moodle-kurssialue.

Riittävä läsnäolo opetuksissa ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen. Arvosteluasteikko: hyväksytty – hylätty.

Opetuskieli on suomi.

Vastuuopettaja Milka Hauta-aho, milka.hauta-aho@hus.fi

Luennot ja seminaarit 14 t

Ryhmätehtävät ja omatoiminen opiskelu 40 t

Tutustumiskäynnit 12 t

Yhteensä 66 t