Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

Perustutkinto LL-opiskelijat, L3 ylöspäin, toukokuun valinnaiset, vähimmäismäärä 4, maksimissaan 8 opiskelijaa.

L3 ja L4 kliinisten kurssien pakollinen opetus, Vatsablokin suoritus

Opintojakson aikana perehdytään perusopetusta syvällisemmin vatsan alueen päivystyskirurgisiin sairauksiin, niiden toteamiseen, kirurgiseen ja konservatiiviseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tarkemmat oppimistavoitteet on kirjattu opintojakson Moodle-alueelle.

Toukokuu 2 viikkoa, tarkempi lukujärjestys valmistuu lukuvuoden aikana ja se julkaistaan Moodlessa.

Seminaaripäivät, joita varten opiskelijat valmistavat esitelmiä akuuttien kirurgisten sairauksien diagnostiikasta ja hoidosta, Simulaatio-opetus, ennakkotehtävät moodlessa, oppimispäiväkirja, kliininen harjoittelu sairaalan osastoilla, poliklinikoilla, ml päivystys, ja leikkaussaleissa. Kliinistä harjoittelua myös päivystysaikaan

Leppäniemi A, Pajarinen J, Hirvensalo E, Haapiainen R(toim.) Päivystyskirurgian Opas, Kustannus Oy Duodecim 3. painos tai uudempi

Mäkijärvi M, Harjola VP, Päivä H, Valli J, Vaula E (toim.) Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim 2018, 20. uudistettu painos tai uudempi. (tai Terveysportin Akuuttihoito-tietokanta)

Färkkilä M, Heikkinen M, Isoniemi H, Puolakkainen P. (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia, Kustannus Oy Duodecim 2018 3. painos tai uudempi.

Leppäniemi A, Kuokkanen H, Salminen P. (toim.) Kirurgia, Kustannus Oy Duodecim 2018 3. painos tai uudempi

Taari K, Aaltomaa S, Nurmi M, Parpala T, Tammela T (toim.) Urologia, Kustannus Oy Duodecim 2013 tai uudempi

Soveltuvin osin Lääkärilehden ja Duodecimin tuoreimpia artikkeleita

Osallistuminen opetukseen, joka jakautuu pakolliseen ryhmäopetukseen, pakollisiin seminaareihin, pakollisiin klinikkapäiviin, pakollisiin simulaatio-opetuksiin. Opiskelijat pitävät opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa ja antavat Moodle-alueella palautetta. Varsinaista kirjallista loppukuulustelua ei pidetä.

hyväksytty-hylätty

Opetuskieli suomi

Moodle-alue

Clinicum, Kirurgian osasto, Kliininen opettaja, dos Johanna Louhimo, johanna.louhimo@hus.fi

Seminaaripäivät 2x4h

Simulaatio-opetus 5h

seminaariesitelmien valmistelu 8h

oppimispäiväkirja ja palautteen anto 5h

kliininen harjoittelu sairaalan osastoilla, poliklinikoilla ja leikkaussaleissa 28h

Omatoiminen opiskelu 13h