Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

2,5 op:n Johdanto globaaliin terveyteen –kurssille osallistuneet opiskelijat.

2,5 op Johdanto globaaliin terveyteen -valinnainen kurssi

Osata kuvailla miten kohdemaan terveydenhuoltojärjestelmä on toteutettu ja analysoida eroa kotimaan järjestelmään

Osata selittää esimerkein, miten terveyttä mitataan kohdemaassa

Osata selittää miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kohdemaan terveydenhuollon toteutumisessa

Opintojakso järjestetään joka vuosi kesäkuukausien aikana kuukauden kestävän FiMSIC-vaihdon yhteydessä.

Sisältö koostuu aloitusluennosta, jonka aikana käsitellään harjoitteluvaihdon sisältöä. Lisäksi käsitellään tutkielman rakennetta sekä fokusta, joka on systeemilähtöisesti kuvailla terveydenhuoltojärjestelmien eroja kohdemaan ja kotimaan välillä.

2,5 op:n Johdanto globaaliin terveyteen -valinnaiskurssin kirjallisuus

Tutkielman hyväksytty suorittaminen (4 sivun yhteenveto)

Luento-opetuksen kieli suomi, kliinisen opetuksen kielenä joko englanti, ranska tai kohdemaan kieli.

Vastuuopettaja: Kliininen opettaja Otto Helve

Kliininen harjoittelu (112 h) kohdemaassa

Tutkielma (22 h) sisältäen omaehtoista tutustumista kohdemaan terveydenhuoltojärjestelmään ennen matkaa (2 h)

134 tuntia, 5 op.