Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.2.2020 at 00:01 - 6.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 16.3.2020
16:30 - 19:30

Description

Tentti on tarkoitettu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Kansanterveystieteen kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.

Opiskelija tuntee ja osaa kriittisesti verrata keskeisiä ympäristöaltisteita, niiden terveysvaikutuksia ja kansanterveydellistä merkitystä Suomessa nyt ja aiemmin sekä arvioida ympäristöterveydellisen riskinarvioinnin ja alan tutkimuksen menetelmiä.

Tentti suoritetaan kansanterveystieteen osaston tenttipäivinä.

Mussalo-Rauhamaa H, Paile W, Tuomisto J, Vuorinen HS (toim.): Ympäristöterveys, 1. painos, Duodecim, Helsinki 2007. (tai uudempi painos).

Pekkanen J, Lampi J. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ja terveys. Duodecim 2015; 131:1749–55 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015112519211

Tommila P, Vanhanen J, Halonen M, Rinne P. Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Sitran selvityksiä, Helsinki, 2013 http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia74_15121...

0-5

Vastuuhenkilö: Prof. Juha Pekkanen, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail:juha.pekkanen@helsinki.fi