Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.12.2019 at 00:01 - 17.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 27.1.2020
16:30 - 19:30

Description

Tentti on tarkoitettu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Kansanterveystieteen kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.

Opiskelija osaa selittää terveyssosiologian perusteet ja osaa kriittisesti pohtia erilaisia terveyssosiologia tulkintoja keskenään.

Tentti suoritetaan kansanterveystieteen osaston tenttipäivinä.

Karvonen S ym. (toim.): Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus, Helsinki 2017, ISBN-13: 9789524954204, ISBN-10: 9524954206

Cockerham W (toim.): The New Blackwell Companion to Medical Sociology. Wiley-

Blackwell, Chichester 2010, ISBN 978-1-4051-88868-5, s. 1-287.

0-5

Vastuuhenkilö: Prof. Ossi Rahkonen, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: ossi.rahkonen@helsinki.fi