Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.11.2019 at 00:01 - 29.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 9.12.2019
16:30 - 19:30

Description

Tentti on tarkoitettu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Kansanterveystieteen kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveyden edistämisen merkityksen kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa ja osaa kriittisesti pohtia erilaisia terveyden edistämisen toimia keskenään.

Tentti suoritetaan kansanterveystieteen osaston tenttipäivinä.

Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy. Duodecim, Helsinki, sivut 16-38, 825-920

Downie RJ, Fyfe C, Tannahill A: Health promotion, models and values. Oxford University

Press

Ståhl T, Rimpelä A (toim.): Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teema 9/2010, Helsinki 2010

0-5

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Riikka Lämsä, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: riikka.lamsa@helsinki.fi