Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.4.2020 at 00:01 - 15.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Tentti on tarkoitettu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Kansanterveystieteen kirjatenttejä saavat lukuvuodesta 2018 - 19 alkaen suorittaa L1/H1, L2/H2 ja L6 vuosikurssien opiskelijat sekä kurssittomat opiskelijat.

Opiskelija osaa selittää ja kuvata ravitsemuksen merkityksen keskeisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.): Ravitsemustiede. Helsinki, Duodecim, 4. painos, 2012

Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemus-neuvottelukunta. Juvenes Oy. Helsinki 2014

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

0-5

Vastuuhenkilö: Prof. Tea Lallukka, HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail: tea.lallukka@helsinki.fi