Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huomaa, että kurssi alkaa vasta maanantaina 20.1.

Enrol
9.12.2019 at 09:00 - 27.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
14:00 - 16:00
Mon 20.1.2020
14:00 - 16:00
Mon 27.1.2020
14:00 - 16:00
Mon 3.2.2020
14:00 - 16:00
Mon 10.2.2020
14:00 - 16:00
Mon 17.2.2020
14:00 - 16:00
Mon 24.2.2020
14:00 - 16:00
Mon 9.3.2020
14:00 - 16:00
Mon 16.3.2020
14:00 - 16:00
Mon 23.3.2020
14:00 - 16:00
Mon 30.3.2020
14:00 - 16:00
Mon 6.4.2020
14:00 - 16:00
Mon 20.4.2020
14:00 - 16:00
Mon 27.4.2020
14:00 - 16:00

Description

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot

Opintojakso on tarjolla vain matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman opiskelijoille.

Matematiikan, fysiikan tai kemian perus- ja aineopintoja noin 60 opintopistettä.

Opiskelijan tulee laatia opintojakson kanssa saman aikaisesti kandidaatin tutkielma.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiseminaarin ensisijainen tavoite on tukea opiskelijoita kandidaatin tutkielman teossa ja tarjota vertaistukea tutkielman tekoprosessiin. Lisäksi opiskelija tutustuu tieteellisen viestinnän perusperiaatteisiin, kuten tieteellisen tekstin viittauskäytäntöihin. Lisäksi äidinkielen opinnot sisältävät luku-, kirjoitus- ja suullisen viestinnän taitojen harjoittelua äidinkielellä (Linjaukset koulutusohjelmista, tutkinnoista ja niiden tuottamasta osaamisesta Helsingin yliopistossa).

Opiskelija

 • osaa ottaa vastaan ja antaa palautetta tieteellisestä tekstistä
 • oppii oman tieteenalansa suullista viestintää ja kykenee ottamaan kuulijat huomioon
 • tuntee tieteellisen viestinnän perusperiaatteita

Kandiopintojen 3. vuosi

Kandiseminaari pyritään toteuttamaan sekä syys- että kevätlukukaudella. Seminaari pyritään toteuttamaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017.

Opintojakson keskeiset sisällöt ovat

 • vertaistuki ja -palaute kandidaatin tutkielman laatimisessa
 • suullisen esittämisen harjoittelu
 • tieteellisen viestinnän perusperiaatteita
 • HowULearn 2 -kyselyyn vastaaminen.

Kemian opettajankoulutusyksikön tutkielmaopas

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman Äidinkielen tutkielmanseminaarin arvostelu

Opiskelija

 • osallistuu lähiopetukseen eli luennoille ja ryhmiin sekä palauttaa opintojakson alkaessa ilmoitettavat mahdolliset harjoitustehtävät
 • saa palautetta omasta kandidaatin tutkielmastaan jo tekovaiheen aikana
 • tutustuu toisten opiskelijoiden tutkielmiin ja antaa niistä palautetta
 • harjoittelee suullisen esittämisen pitämistä

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, toisten opiskelijoiden tutkielmiin tutustumista sekä opintojakson alkaessa ilmoitettavien kirjallisten, suullisten tai virtuaalisten ryhmä- tai yksilötehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakso toteutetaan pääosin lähiopetuksena, joka sisältää luntoja (noin 5 x 2 h) sekä ryhmätyöskentelyä (noin 14 x 2 h). Tuntimäärät ovat suuntaa-antavia. Lähiopetuksen tarkka tuntimäärä ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä mahdollisten kirjallisten, suullisten ja verkkotehtävien hyväksyttyä suorittamista.