Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 Cr Course 10.9.2018 - 10.12.2018
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 Cr Course 11.9.2017 - 11.12.2017

Target group

Opintojakso on vaihtoehtoinen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman opiskelijoille (sisällytettävissä työelämä- ja asiantuntijuus opintoihin). Opintojakso on avoin myös Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä tietyin rajoituksin muiden kandiohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Osallistujilta vaaditaan kokemusta matematiikan yliopisto-opiskelusta. Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojakso Matematiikkaa kaikkialla (tai vastaava opintojakso).

Learning outcomes

Opiskelija kykenee ohjaamaan toisia opiskelijoita opiskelijalähtöisesti, kuunnellen ja kannustaen. Hänellä on valmius kehittää itseään ohjaajana.

Timing

Syyslukukausi, 1. ja 2. periodi

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 2. tai myöhempänä opiskeluvuotena.

Contents

Opintojaksolla tutustutaan ohjaamisen pedagogiikkaan ja harjoitellaan käytännön ohjaamista.

Study materials

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Additional information

Opintojaksolle voidaan ottaa opiskelijoita sen mukaan, kuinka paljon Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla on opiskelijoita. Opintojaksolle pääsy vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhteisiin viikkotapaamisiin sekä ohjaamalla toisten opiskelijoiden kanssa Matematiikkaa kaikkialla -kurssin ryhmää. Opintojakson suorittamiseen kuuluu myös kirjallisia tehtäviä.