Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 Cr Lecture Course 5.9.2019 - 23.4.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 Cr Lecture Course 6.9.2018 - 25.4.2019
Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 Cr Lecture Course 29.8.2017 - 4.5.2018

Target group

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot / Akateemiset taidot

Opintojakso on tarjolla vain matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman opiskelijoille

Prerequisites

Opintojakson syysosa tulee suorittaa ennen opintosuuntakohtaista kevätosaa.

Learning outcomes

Opintojakson keskeisimmät tavoitteet ovat, että opiskelija

 • tutustuu yliopisto-opiskeluun ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
 • tutustuu koulutusohjelman muihin opiskelijoihin ja opetus- ja hallintohenkilökuntaan ml. oma HOPS-ohjaaja.
 • pohtii omaan opiskeluun vaikuttavia tekijöitä ml. motivaatio.
 • vastaa HowULearn 1 -kyselyyn.
 • orientoituu matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaopintoihin ja opettajaksi kasvaminen alkaa.

Timing

Opintojakso tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Opintojakson opetusta on kaikissa opetusperiodeissa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen lukuvuoden aikana jokaisessa periodissa.

Contents

Opintojaksolla mm.

 • laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS.
 • tutustutaan yliopisto-opiskelun käytöntöihin ja mahdollisuuksiin (esim. mahdolliset opintosuunnat, opiskelijavaihto).
 • tutustutaan opiskeluyhteisöön.
 • pohditaan omia opiskelutaitoja ja -käsityksiä sekä motivaatiota.
 • täytetään pakollinen HowULearn 1 -kysely, josta opiskelija saa palautetta omasta opiskelustaan. Tulosten perusteella opiskelijalle saatetaan suositella lisäohjausta liittyen mm. opiskelutaitoihin.
 • seurataan opintojen etenemistä ensimmäisen lukuvuoden aikana.
 • orientoidutaan matematiikan, fysiikan tai kemian opettajaopintoihin.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen.
 • suorittaa suullisia, kirjallisia ja verkkotehtäviä yksin ja ryhmässä.

Study materials

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojakso kirjataan suoritetuksi vasta kun opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja vastannut HowULearn 1 -kyselyyn.

Recommended optional studies

Matematiikan, fysiikan tai kemian perusopinnot sekä toisen opetettavan aineen perusopinnot.

Completion methods

Opintojakso koostuu koulutusohjelman yhteisestä osuudesta (syyslukukausi) sekä opintosuuntien omista osuuksista (kevätlukukausi). Myös opintosuuntien omat osuudet sisältävät yhteisiä elementtejä.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetustapaamisia on lukuvuoden ajan kerran kahdessa viikossa, kaksi (2) tuntia kerrallaan. Lisäksi opintojakson suorittamiseen sisältyy vierailijoiden opetukseen osallistumista ja/tai 1-2 opintokäyntiä. Opintojaksolla tehdään yksilö- ja ryhmäharjoituksia suullisesti, kirjallisesti ja verkossa.