Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 09:00 - 23.4.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
08:15 - 10:00
Thu 5.9.2019
09:15 - 10:00
Thu 19.9.2019
08:15 - 10:00
Thu 3.10.2019
08:15 - 10:00
Thu 17.10.2019
08:15 - 10:00
Thu 7.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 21.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 5.12.2019
08:15 - 10:00
Thu 23.1.2020
14:15 - 16:00
Thu 6.2.2020
14:15 - 16:00
Thu 20.2.2020
14:15 - 16:00
Thu 12.3.2020
14:15 - 16:00
Thu 26.3.2020
14:15 - 16:00
Thu 23.4.2020
14:15 - 16:00

Description

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot / Akateemiset taidot

Opintojakso on tarjolla vain matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman opiskelijoille

Opintojakson syysosa tulee suorittaa ennen opintosuuntakohtaista kevätosaa.

Matematiikan, fysiikan tai kemian perusopinnot sekä toisen opetettavan aineen perusopinnot.

Opintojakson keskeisimmät tavoitteet ovat, että opiskelija

 • tutustuu yliopisto-opiskeluun ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
 • tutustuu koulutusohjelman muihin opiskelijoihin ja opetus- ja hallintohenkilökuntaan ml. oma HOPS-ohjaaja.
 • pohtii omaan opiskeluun vaikuttavia tekijöitä ml. motivaatio.
 • vastaa HowULearn 1 -kyselyyn.
 • orientoituu matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaopintoihin ja opettajaksi kasvaminen alkaa.

Opintojakso tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Opintojakson opetusta on kaikissa opetusperiodeissa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen lukuvuoden aikana jokaisessa periodissa.

Opintojaksolla mm.

 • laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS.
 • tutustutaan yliopisto-opiskelun käytöntöihin ja mahdollisuuksiin (esim. mahdolliset opintosuunnat, opiskelijavaihto).
 • tutustutaan opiskeluyhteisöön.
 • pohditaan omia opiskelutaitoja ja -käsityksiä sekä motivaatiota.
 • täytetään pakollinen HowULearn 1 -kysely, josta opiskelija saa palautetta omasta opiskelustaan. Tulosten perusteella opiskelijalle saatetaan suositella lisäohjausta liittyen mm. opiskelutaitoihin.
 • seurataan opintojen etenemistä ensimmäisen lukuvuoden aikana.
 • orientoidutaan matematiikan, fysiikan tai kemian opettajaopintoihin.

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus

Opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen.
 • suorittaa suullisia, kirjallisia ja verkkotehtäviä yksin ja ryhmässä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojakso kirjataan suoritetuksi vasta kun opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja vastannut HowULearn 1 -kyselyyn.

Opintojakso koostuu koulutusohjelman yhteisestä osuudesta (syyslukukausi) sekä opintosuuntien omista osuuksista (kevätlukukausi). Myös opintosuuntien omat osuudet sisältävät yhteisiä elementtejä.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetustapaamisia on lukuvuoden ajan kerran kahdessa viikossa, kaksi (2) tuntia kerrallaan. Lisäksi opintojakson suorittamiseen sisältyy vierailijoiden opetukseen osallistumista ja/tai 1-2 opintokäyntiä. Opintojaksolla tehdään yksilö- ja ryhmäharjoituksia suullisesti, kirjallisesti ja verkossa.