Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 13:40 - 31.8.2020 at 23:59

Description

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot

Opintojakso on tarjolla vain matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojakso Opiskelijan digitaidot, orientaatio (DIGI-100A), 2 op.

Opintojakson yhteydessä suoritetaan aineopintoihin sisältyvä Aineenopettajan digitaaliset työkalut II -opintojakso, 4 op.

Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmistojen käytön matematiikan, fysiikan tai kemian opetuksessa, esimerkiksi tekstidokumenttien ja esitysten laatiminen sekä taulukkolaskentaohjelmistolla laskemisen ja kuvaajien piirtämisen datasta.

Kandiopintojen 2. vuosi / Opintojakso suoritetaan samaan aikaan opintojakson Aineenopettajan digitaaliset työkalut II (4 op) kanssa.

Toimisto-ohjelmistojen (tekstinkäsittely, esitykset ja taulukkolaskenta) soveltaminen matematiikan, fysiikan tai kemian opetuksessa.

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja suorittaa vaaditut harjoitustehtävät.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää harjoitustehtävien hyväksyttyä suorittamista. Harjoitustehtävät voi suorittaa ja palauttaa koska vain, mutta harjoitukset ladataan arvioitavaksi vain kerran kuukaudessa, aina kuukauden viimeisenä arkipäivänä klo 12.00. Suorituksia arvioidaan ajalla 1.8.–1.6.

Kurssialusta moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=28211

Kurssiavain: digiope1

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena.