Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2018 at 09:00 - 19.10.2018 at 23:59

Timetable

KURSSIN ENSIMMÄINEN OPETUSKERTA ON TI 4.9.2018 KLO 12.

DateTimeLocation
Mon 3.9.2018
10:15 - 12:00
Tue 4.9.2018
12:15 - 14:00
Fri 7.9.2018
10:15 - 12:00
Mon 10.9.2018
10:15 - 12:00
Tue 11.9.2018
12:15 - 14:00
Fri 14.9.2018
10:15 - 12:00
Mon 17.9.2018
10:15 - 12:00
Tue 18.9.2018
12:15 - 14:00
Fri 21.9.2018
10:15 - 12:00
Mon 24.9.2018
10:15 - 12:00
Tue 25.9.2018
12:15 - 14:00
Fri 28.9.2018
10:15 - 12:00
Mon 1.10.2018
10:15 - 12:00
Tue 2.10.2018
12:15 - 14:00
Fri 5.10.2018
10:15 - 12:00
Mon 8.10.2018
10:15 - 12:00
Tue 9.10.2018
12:15 - 14:00
Fri 12.10.2018
10:15 - 12:00
Mon 15.10.2018
10:15 - 12:00
Tue 16.10.2018
12:15 - 14:00
Fri 19.10.2018
10:15 - 12:00

Description

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Fysiikan opetuksen opinnot
Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Fysiikan perusopinnot

Tieteenalakohtaiset tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumisen prosessin kokeellisuuteen ja mallintamiseen nojautuen
  • opiskelija osaa itsenäisesti konstruoida aihekokonaisuuksiin liittyviä didaktisia opetusmalleja sekä suunnitella ja toteuttaa niihin liittyvää kokeellisuutta
  • opiskelija osaa asettaa itsenäisesti tulevalle opetukselleen mielekkäitä tavoitteita ja hallitsee erilaisten opetuksellisten ratkaisujen muodostamisen.

Geneeriset tietotyötaidot ja valmiudet (erityisesti fysiikan tiedon esittämisessä)

  • kriittisen ajattelun ja argumentaation hallitseminen
  • kommunikointi ja yhteistyö vertaisten kesken.

Fysiikan opettajan aineopinnot, LuK-opintojen kolmas vuosi

1. jakso

Opintojakso kuuluu fysiikan opettajien aineopintoihin ja se keskittyy fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumiseen painottaen erityisesti kokeellisuuden asemaa käsitteenmuodostuksessa. Opintojaksolla jäsennetään fysiikan keskeisiä aihealueita opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintojakso antaa valmiuksia itsenäiseen tavoitteenasetteluun ja opetuksellisten ratkaisujen muodostamiseen.

Luennoilla ilmoitettava materiaali

Lähiopetusopintojakso: Opintojakson suorittamiseen kuuluu luento-osuus ja harjoitukset, joista osa tehdään verkko-opetuksena. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoita aktivoivia keskusteluharjoituksia, joissa painotetaan oman oppimisen reflektiota. Fysiikan käsiterakennetta jäsennetään graafisten esitysten avulla. Osa suunnitelluista laboratoriokokeista suoritetaan Didaktisen fysiikan kokeellisuus -kursseilla.

Verkko-opetusopintojakso: Opintojakson suorittamiseen kuuluu itsenäinen opiskelu ja harjoitukset, jotka tehdään verkko-opetuksena ja laboratoriossa. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoita aktivoivia keskusteluharjoituksia, joissa painotetaan oman oppimisen reflektiota. Fysiikan käsiterakennetta jäsennetään graafisten esitysten avulla.

Arviointi perustuu tehtäviin harjoituksiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Lähiopetusopintojakso: 7x4 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, 7x2 tuntia harjoituksia ja laboratoriotöitä