Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
09:15 - 12:00
Wed 11.9.2019
09:15 - 12:00
Wed 18.9.2019
09:15 - 12:00
Wed 25.9.2019
09:15 - 12:00
Wed 2.10.2019
09:15 - 12:00
Wed 9.10.2019
09:15 - 12:00
Wed 16.10.2019
09:15 - 12:00
Wed 30.10.2019
09:15 - 12:00
Wed 6.11.2019
09:15 - 12:00
Wed 13.11.2019
09:15 - 12:00
Wed 20.11.2019
09:15 - 12:00
Wed 27.11.2019
09:15 - 12:00
Wed 4.12.2019
09:15 - 12:00
Wed 11.12.2019
09:15 - 12:00

Description

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Kemian aineopinnot opettajille
Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Opiskelija:

  • ymmärtää, miten kemiallista tietoa ja malleja tuotetaan ja miten ne kehittyvät
  • ymmärtää, mikä merkitys kemian tutkimuksilla ja niistä tehtävillä havainnoilla ja tulkinnoilla on tieteellisten mallien tuottamisessa ja kehittämisessä
  • ymmärtää, miten yhteiskunta, ympäristö ja kemian tutkimus vuorovaikuttavat keskenään
  • osaa soveltaa omassa opetuksessaan ja opetuksen suunnittelussa ymmärrystään kemian luonnontieteellisestä luonteesta
  • oppii etsimään ja hyödyntämään kemiaan tieteen luonteeseen liittyvää tutkimusta

Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettaa kemiaa tieteenä vahvistuu.

Kandiopintojen 3. vuonna

I ja II periodi

Opintojaksolla

  • käsitellään kemian erityispiirteitä ja niiden hyödyntämistä kemian opetuksessa
  • tutustutaan tutkijoihin, tapahtumiin ja yhteisöihin, jotka ovat tärkeässä roolissa kemian tiedon muodostumisessa ja kehittymisessä Suomessa ja maailmalla
  • tutustutaan kemian tieteen luonteesta tehtyyn tutkimuskirjallisuuteen

Opintojaksolla on lähiopetusta ja mahdollisesti ennakkotehtäviä. Opiskelijat vierailevat tutkimusyhteisössä. Ohjaajan ja vertaisten tuki. Huomioidaan oppilaskeskeisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksolla vieraillaan tutkimusyhteisössä, mahdollisesti kurssiajan ulkopuolella. Opintojakso sisältää konkreettista opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa oppimisympäristöissä
Opintojaksolla annetaan valmiuksia soveltaa uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan.