Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.8.2019 at 08:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opiskelija vahvistaa ja kertaa lukion pitkän matematiikan tietoja ja taitojaan.

Opintojakso on tarjolla kaikissa periodeissa.

Lukion pitkän matematiikan keskeisten sisältöjen ja taitojen kertaaminen.

Mikä tahansa pitkän matematiikan kertauskirja tai kokonainen kirjasarja.

Opiskelija saa tekemistään tehtävistä välitöntä ja automaattista palautetta. Lisäksi hän saa halutessaan henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekoon.

Hyväksytty/hylätty. Opintopistemäärä määräytyy sen perusteella, paljonko tehtäviä opiskelija tekee.

Opintojakso suoritetaan verkossa tehtäviä tekemällä. Tarjolla on myös henkilökohtaista ohjausta sitä tarvitseville.

Johanna Rämö