Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.2.2020 at 08:00 - 3.5.2020 at 23:59

Description

Opiskelijalta edellytetään lukiomatematiikan hyvää hallintaa sekä GeoGebran perusteiden tuntemusta. Tuntemus tietokoneavusteisesta matematiikan opiskelusta katsotaan eduksi.

Ennen kurssia Dynaaminen Geometria II suositellaan käytävän kurssi Dynaaminen Geometria I, jonka aikana opitaan GeoGebran perusteet.

Opintojakson suorittanut on perehtynyt GeoGebran käyttöön ja kykenee tukemaan opiskelijoita GeoGebran käytössä koulumatematiikan aihealueiden tehtävien ratkaisemisessa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee erilaisten matemaattisten ongelmien mallintamisen GeoGebran avulla ja pystyy tuottamaan erilaisia sovelluksia ja havainnollistuksia GeoGebran avulla.

Funktio ja derivaattafunktio
Integraalifunktio ja trigonometriset funktiot
Vektorit ja lukujonot
Taulukkolaskenta, tilastot ja todennäköisyys

Kurssilla ei ole omaa kurssikirjaa, vaan kurssin materiaali koostuu opettajan tekemistä kalvoista ja opetusvideoista.

Kurssin keskeisten sisältöjen omaksuminen vaatii kurssiharjoitusten tekemistä. Näiden tekemiseen on mahdollista saada apua lähitapaamisten aikana kuin myös kurssin sähköisessä oppimisympäristössä.

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella ryhmätapaamisiin ja viikottain palautettavilla harjoitustehtävillä. Kurssin laajuus on 2 op ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakso toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Opiskelijoiden läsnäoloa vaaditaan lähitapaamisiin.

Kurssi vastaa entisen Geogebra opetuksessa -kurssin loppuosaa.