Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Sähköinen arviointi 2 Cr Lecture Course 4.9.2020 - 16.10.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Sähköinen arviointi 2 Cr Course 6.9.2019 - 18.10.2019
Sähköinen arviointi 2 Cr Course 7.9.2018 - 19.10.2018

Target group

Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutuksen opiskelijoille suunnattu vaihtoehtoinen opintojakso, joka sisältyy

opintojaksoon TVT matematiikan opetuksessa MFK-M203.

Prerequisites

Latex-kurssi MFK-201A

Learning outcomes

Sähköisen arvioinnin pedagogiset lähtökohdat sekä tekniset toteuttamisvaihtoehdot.

Timing

Toinen vuosikurssi, ensimmäinen periodi.

Contents

Sähköiset monivalintatehtävät

Stack-tehtävät

Sähköinen itsearviointi

Sähköinen vertaisarviointi

ABITTI

Completion

Lähitapaamisiin osallistuminen ja palautettava lopputyö.

Assessment practices and criteria

Hyväksytty/Hylätty

Completion methods

Lähitapaamiset Kumpulan kampuksella ja Mäkelänrinteen lukiossa.