Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Vain molekyylibiotieteiden kandiohjelman opiskelijoille

Opintojakson käytyään opiskelija

  • tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan ja tieteellisten esitysten rakennetta ja muotoja
  • on saanut valmiuksia tieteellisten tekstien ja artikkelien lukemiseen ja analyysiin
  • on saanut perusvalmiudet tieteelliseen kirjoittamiseen
  • osaa kuvata omaa osaamistaan ja tavoitteitaan ja osaa suunnitella opintojaan näiden pohjalta
  • on saanut työelämävalmiuksia ja osaa laatia CV:n

Ensimmäisen lukuvuoden periodi 4, toisen lukuvuoden periodit 1 ja 2

Kurssin aiheisiin perehdytään asiantuntijaluentojen, keskustelujen, kirjoitustehtävien ja ryhmätyöesitysten avulla. Tieteellisiin esityksiin voidaan tutustua esim. biokeskuksessa järjestettävissä seminaarisarjoissa tai väitöstilaisuuksissa. Kurssin yhteydessä jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) toiselle lukuvuodelle.

Osallistuminen luentoihin ja tapaamisiin sekä kirjoitustehtävien ja mahdollisten ryhmätyöesitysten suorittaminen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Palautteen antaminen opinnoista.

Mahdollinen kurssimateriaali saatavilla kurssin Moodle-alueella

Hyväksytty/hylätty

Kari Keinänen/ohjaavat opettajat