Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.10.2019 at 10:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

05.03.2020 Thu 08.00-10.00
Tapio Heino, Ulla Pirvola
Teaching language: Finnish
24.04.2020 Fri 12.00-14.00
Tapio Heino, Ulla Pirvola
Teaching language: Finnish
19.05.2020 Tue 12.00-14.00
Tapio Heino, Ulla Pirvola
Teaching language: Finnish

Description

Biologian ja molekyylibiotieteiden kandidaattiohjelmien opiskelijat.

MOLE-102 Genetiikan perusteet, MOLE-104 Solubiologia, BIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilönkehityksen lainalaisuudet ja miten niitä voidaan tutkia eri mallieliöissä. Erityisesti pyrkimyksenä on ymmärtää yksilönkehityksen molekylaarista ja geneettistä perustaa ja sitä miten geenien yhteistoiminnallinen vaikutus ohjaa yksilönkehityksen kulkua.

Periodi 3

Opintojaksolla käsitellään yksilönkehitystä geenien ja geeniverkostojen ohjaamana prosessina käyttäen hyvin tunnettuja esimerkkejä sukkulamadosta ihmiseen. Opintojakson keskeisiä aiheita ovat:

  • Geenisäätelyn ja soluviestinnän molekylaariset perusmekanismit
  • Malliorganismit kehitysbiologiassa ja käytetyt tutkimusmenetelmät
  • Hedelmöitys, varhaiskehitys, alkion kaavoittuminen, alkiokerrosten muodostuminen, kantasolut ja regeneraatio, yksilönkehitys ja evoluutio
  • Yksilönkehityksen aikana tapahtuvat keskeiset solutason prosessit

n. 30 tuntia luentoja. Näiden luentojen päätteeksi on loppukuulustelu. Lisäksi kurssin aikana tehdään omatoiminen kirjoitustehtävä, joka liittyy luentojen aihepiiriin.

Opintojaksolla käsiteltävien asioiden ymmärtämistä tukee kirja Sariola ym. Kehitysbiologia – Solusta yksilöksi, 2. painos, Duodecim.

Arviointi perustuu loppukuulusteluun ja kirjoitustehtäviin ja se tapahtuu skaalalla 0-5.

Molempien osioiden (tentti ja kirjoitustehtävä) tulee olla hyväksytysti suoritettuina.

Yliopistonlehtori Tapio Heino

Korvaa opintojakson 52937 Geenit ja yksilönkehitys 3 op.