Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.9.2019 at 00:00 - 4.11.2019 at 13:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.11.2019
13:15 - 17:00
Tue 5.11.2019
13:15 - 17:00
Wed 6.11.2019
13:15 - 17:00
Thu 7.11.2019
13:15 - 17:00
Tue 3.12.2019
13:00 - 15:00

Description

Ensimmäisen vuoden molekyylibiotieteiden ja biologian opiskelijat.

 • osaa työskennellä turvallisesti bioalan laboratoriossa, osaa tavallisimpien laboratorioturmien ensiavun
 • osaa dokumentoida tulokset asianmukaisesti
 • hallitsee tavallisimpien laboratoriotyövälineiden käytön, tavallisimmat laboratoriomenetelmät ja osaa valita oikeat välineet työhönsä
 • ymmärtää spektrofotometrian ja elektroforeesin periaatteet
 • ymmärtää entsyymin ja substraatin käsitteen ja osaa määrittää entsyymiaktiivisuuden
 • osaa työskennellä turvallisesti mikrobeilla
 • ymmärtää aseptisen työskentelyn tärkeyden ja siirrostamisen, puhdasviljelmän käsitteen ja selektion merkityksen
 • osaa mitata mikrobien kasvua ja määrittää viljeltävien mikrobien lukumäärän näytteestä
 • osaa tehdä laimennussarjan ja kasvukäyrän
 • osaa eristää plasmidin ja tehdä transformaation
 • osaa yksinkertaisen valomikroskopian ja ymmärtää mikrobien kokoeron
 • osaa määrittää bakteriofaagipreparaatin tiitterin
 • ymmärtää geenien siirtymisen virusten välityksellä esimerkkinä bakteriofagi

Periodit 2 ja 3.

Intensiivinen luentojakso (12 h), laskuharjoitukset ja työskentely laboratoriossa (11 pv).

Luennot, laskuharjoitukset sekä laboratoriojaksot, joihin kaikkiin osallistuminen on pakollista. Työmuistiinpanot hyväksytysti tehtynä.

Luentojen PowerPoint –kalvot, videoinnit sekä kurssimoniste ja muu kurssimateriaali verkossa.

0-5, arviointi laboratoriomuistiinpanojen, laskuharjoitusten ja käytännön suoriutumisen perusteella.

Muiden kuin molekyylibiotieteiden ja biologian koulutusohjelmien opiskelijoita voidaan ottaa kurssille tilan sallimissa puitteissa.

Suvi Taira (biokemia), Ritva Virkola, (Mikrobiologia) ja N.N. (mikrobigenetiikka)

Edeltävä vaatimus useimmille muille laboratoriokursseille.

Korvaa kurssit 52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op + 529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op TAI 85012 (YKEM101) Kemian työt 5 op + 864101 (MIKRO221) Mikrobiologian laboratoriotyöt 5 op.