Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Biotechnology 5 Cr Online Examination 12.6.2020 - 12.6.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Biotechnology 5 Cr Course exam 14.5.2020 - 14.5.2020
Biotekniikka 5 Cr Lecture Course 10.3.2020 - 14.5.2020
Biotechnology 5 Cr General Examination 13.9.2019 - 13.9.2019
Biotechnology 5 Cr Summer Examination 14.6.2019 - 14.6.2019
Biotekniikka 5 Cr Lecture Course 12.3.2019 - 14.5.2019
Biotechnology 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Biotechnology 5 Cr Exam retake 24.8.2018 - 24.8.2018
Biotekniikka 5 Cr Lecture Course 27.2.2018 - 8.5.2018

Prerequisites

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija hallitsee biotieteiden perustiedot.

Learning outcomes

  • Kurssi perehdyttää opiskelijan biotekniikan eri osa-alueisiin, tärkeimpiin biotekniikan sovellutuksiin ja niiden biologisiin perusteisiin.
  • Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tärkeimmät teollisuudessa käytettävät organismit, tuntee niiden biotekniset käyttömahdollisuudet, ymmärtää mikrobien ja eukaryoottisolujen proteiinituoton periaatteet.
  • Opiskelija tuntee biotekniikan sovellutukset lääketieteessä ja kliinisessä diagnostiikassa, elintarvike-, ympäristö-, maatalous-, kasvi- ja metsäaloilla sekä teollisuudessa.
  • Opiskelija osaa kuvata eri eliöryhmien käytöt biotekniikassa sekä tunnistaa biotekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Timing

Periodi 4, suositellaan suoritettavaksi 1 opiskeluvuonna.

Contents

Mikrobien biotekniset ominaisuudet ja niiden teollinen hyötykäyttö, prokaryootti- ja eukaryoottisolujen hyödyntäminen vieraiden proteiinien ja muiden molekyylien tuotossa, kasvien ja eläinten biotekninen käyttö, energiabiotekniikka sekä biotekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset.

Completion

Luentoihin liittyvät Moodle-tehtävät, joihin vastaaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille.

Kurssiin voi liittyä myös muuta itsenäistä työskentelyä, ryhmätyötä sekä esiintymistä muille opiskelijoille.

Vaadittava työmäärä: 36 h luentoja, 90 h omatoiminen opiskelua

Study materials

Moodlessa jaettava luentomateriaali.

Oheismateriaalina soveltuvin osin Glick, B. R. and Patten C. L. 2017: Molecular Biotechnology, 5. painos (tai uudempi), ASM Press.

Assessment practices and criteria

Arvosana asteikolla 0-5 perustuu Moodlessa vastattaviin tehtäviin (80% arvosanasta) ja muuhun itsenäisempään työskentelyyn (20% arvosanasta).

Relation to other study units

Kurssi korvaa jakson 529309 Biotekniikka (3 op) TAI
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia (3 op).