Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2020 at 08:00 - 2.6.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen biologian koulutusohjelman mikrobiologian tieteenalaopinnoissa ja immunobiologian opintokokonaisuudessa sekä bakteriologian ja virologian opintokokonaisuudessa. Opintojaksoa suositellaan erityisesti lääketieteellisen mikrobiologian erikoistuville mikrobiologian opiskelijoille.

Kurssi sopii aineopintovaiheessa moleyylibiotieteiden ja biologian opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet mikrobiologiasta mm. Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta, Mikrobit ja ihminen tai muita mikrobiologian opintoja.

Immunobiology tai vastaava

Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata erilaisten mikrobien ja isännän välisiä vuorovaikutuksia sekä pystyy kuvaamaan mikrobien taudinaiheuttamismekanismeja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Kandiopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1. vuosi, jos ei sisälly kandiopintoihin.

Periodi IV

Patogeenisen mikrobin ja isännän vuorovaikutus, luonnollinen ja opittu immuniteetti bakteeri- ja virusinfektioissa, patogeenien virulenssimekanismit ja niiden keinot väistää isännän puolustus.

Luentomateriaalit ja muu opintojaksolla jaettava materiaali sekä soveltuvin osin Madigan ym. Brock Biology of Microorganisms ja Wilson ym. Bacterial pathogenesis A Molecular Approach.

Esitellään selkeät oppimistavoitteet luentojen alussa. Vertaisarvioinnit esseistä ja kurssipalaute

Tentti (70%), essee (20%) ja seminaariesitys(10%) asteikolla (0-5). Arviointikriteerit kurssin Moodle-alueella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Luennot, esseen kirjoittaminen ja seminaariesitys.

Ritva Virkola

Korvaa opintojakson 528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia 4-5 op.