Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.9.2019 at 09:00 - 18.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 25.11.2019
09:15 - 12:45
Tue 26.11.2019
09:15 - 15:45

Material

Description

Studenter vid SSKH kandidat och magisterprogram i samhällsvetenskaper/socialt arbete som påbörjat/ ämnar påbörja sin kandidat, respektive magisteravhandling som anknyter till workshopens teman. HU studenter som avlägger studier i vetenskapsområdet funktionshinderforskning (disability studies).

Rekommenderas att större delen av övriga fördjupade studier är avklarade.

Efter seminariet och workshopen kan studenten identifiera problematik som berör barn med funktionshindernedsättning och familjer med invandrarbakgrund. Får insyn i familjens förhållanden och relationer till social- och hälsovården. I workshopen fördjupar sig studenten i en frågeställning som är relevant för seminariets tematik. Ger verktyg att bearbeta en frågeställning / forskningsfråga inom det egna vetenskapsområdet.

WORKSHOP PROGRAM

Första dagen 25.11. 2019

Föreläsningarna är på engelska och öppen för allmänheten/

Plats: Vetenskapernas Hus / Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

9:00 Kaffe

9:30 – 9:45 Välkommen Hisayo Katsui, Annika Lillrank

9:45- 10:45 Keynote Lecture

Torunn Sajjad; ”Föräldrars förståelse av medfödd funktionshämning bland familjer med invandrar bakgrund”. Parents with immigrant background and their perceptions of congenital disorders and disability among their children.

10:45-11:45 Keynote Lecture

Eveliina Heino: “Everyday Citizenship and Social Service Experiences of Families with Russian Background”.

11:45-12:15 Chair and Commentaries Professor Hisayo Katsui,

12:15-12:25 General Secretary Pirkko Mahlamäki commentary note

Andra dagen 26.11. 2019

Plats: Minerva K113

9:15 – 9:45 Ulrika Krook; Invandrarbarn med funktionsnedsättning ur rättighetsperspektiv

10:00- !0:30 Stina Sjöblom; Aktörskap, socialt arbete och funktionsnedsättning

10.45-11:15 Annika Lillrank; Invandrarfamiljer med funktionshinder i relation till social-och hälsovård

11.30- 12.30 LUNCH

Workshop presentationer i 3 grupper (Annika, Stina, Ulrika). The workshop has three groups, and eventually a forth, if a sufficient amount of Hisayos students are enrolled.

12:30 – 15

15-16 Avslutning Minerva K113

Utrymmen 26.11.2019

9-16 Minerva K113.

12-15 Minerva 112

12-15 Minerva K114

12-15 Minerva K115

Kursen består av essä.

Individuell inlärningsdagbok, smågrupps arbete, deltagandet med eget papper i workshopen, obligatorisk närvaro.

Självständigt litteratursök i samråd med examinator. Litteraturen rekommenderas anknyta till temat för pro-gradu avhandlingen.

0-5

Alla som avlägger studieperioden skriver en essä enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Annika Lillrank, Stina Sjöblom och Ulrika Krook (+ Hisayo Katsui)