Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.12.2017 at 09:00 - 11.3.2018 at 15:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso on avoinna kaikille HY:n opinto-ohjelmien opiskelijoille.

  • MSV opiskelijat suuntauksella valtio-oppi ja hallinnon tutkimus ovat etusijalla
  • Opiskelijat, jotka suorittavat temaattisen johtajakokonaisuuden ovat toisella sijalla.

Suoritettuna kandidaatintutkinto. Opiskelijoiden, jotka suorittavat kurssin osana johtajuuden temaattista kokonaisuutta, tulee olla suoritettuna johtajuuden johdantokurssi.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin käytyään osaa:

  • Sijoittaa johtajuuden teoreettinen viitekehys suhteessa muihin vastaavanlaisiin viitekehyksiin, kuten management, hallinto ja hallinta julkisella sektorilla
  • Tunnistaa erilaisia johtamisstrategioita politiikassa ja julkisella sektorilla ja ymmärtää niiden vaikutukset
  • Kertoa, miten politiikka ilmenee johtajuusstrategioissa eri näkökantojen tulkinnoissa, selityksissä ja arvoissa.
  • Pohtia toimenpiteitä, joilla parantaa johtamis- ja ohjausstrategioiden laatua ja vaikutuksia politiikan tuotoksiin.

Suositeltu ajankohta opintojakson suorittamiselle: Valtio-opin ja hallinnon tutkimuksen opintojen suorittamisen aikana

Opintojakson järjestämisajankohta: Syyslukukausi, periodi I ja kevätlukukausi, periodi III.

Kirjallisuuskuulustelu

Pakolliset kirjat:

Clegg, Kornberger & Pitsis. Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE, 2011.

Valitse kaksi seuraavista kolmesta valinnaisesta kirjasta:

Möller, T. Politiskt ledarskap. Liber 2009. 279 s.

Moynihan, D.P. Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Georgetown University Press, 2008.

Van Dooren, Wouter, Bouckaert, Geert & Halligan, J. Performance Management in the Public Sector. Routledge, 2010.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvostelukriteerit voi pyytää kurssivastaavalta. Edellytyksenä hyväksytylle suoritukselle on, että kaikki tenttiin valitut kirjat suoritetaan vähintään hyväksytyin arvosanoin.

Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Opintojakso on ainoastaan suoritettavissa kirjallisuuskuulusteluna (Examinarium-tentti). Kirjallisuuskuulustelussa tentitään pakollinen kirja ja kaksi kolmesta valinnaisesta kirjasta.

Ilmoittaudu tenttiin weboodissa. Varaa sitten aika itsellesi Examinariumissa. Varausjärjestelmä:

https://examinarium.helsinki.fi/#/

Ohjeet

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/

Kuntahallinnon professori