Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i MSV/ KSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel

- Studenten känner väl till aktuella frågor gällande jämställdhetsfrågor i socialpolitiken.

- Studenten förstår väl till centrala jämställdhetsfrågor i socialpolitiken och relaterade utvecklingslinjer

- Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar jämställdhetsdynamiken i välfärdsfrågor, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 4-5 resp. 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Kursavsnittet kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller enligt överenskommelse med ansvarsläraren.

Kursen ger insikter i jämställdhetsperspektiv på socialpolitiken med tyngdpunkt på Norden och Europa.

Vid litteraturtentamen tenteras

1) Ruth Lister, Fiona Williams, Anneli Anttonen, Jet Bussemaker, Ute Gerhard, Jacqueline Heinen, Stina Johansson, Arnlaug Leira, Birte Siim, Constanza Tobio and Anna Gavanas: Gendering citizenship in Western Europe. New challenges for citizenship research in a cross-national context. Policy Press 2007, 216 s.

2) Kari Melby, Christina C. Wetterberg & Anna-Birte Ravn (eds.): Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia: The Limits of Political Ambition? Policy Press (5 Mar 2008) ISBN-10: 1847420664, ISBN-13: 978-1847420664, 256 s.

3) Social Politics: International Studies in Gender, State and Society Volume 12, Number 2, Summer 2005, Special Issue: Gender, Class, and Capitalism

4) Social Politics: International Studies in Gender, State and Society Volume 14, Number 3, Fall 2007, Special Issue: Gender and State in Post-communist Societies

eller litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Instructions for examinations

  • Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3).
  • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
  • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
  • Mobile phones must be switched off.
  • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
  • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Studieavsnittet kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik