Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Neuropsychiatric disorders: assessment and rehabilitation 3 Cr Seminar 26.3.2020 - 27.3.2020

Target group

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden kentän, arvioinnin ja kuntoutuksen periaatteet lapsilla ja aikuisilla, mukaan lukien etenkin autismikirjon häiriöt ja Touretten oireyhtymän.

Assessment practices and criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty.