Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Clinical neuropsychological assessment 3 Cr Seminar 23.9.2019 - 24.9.2019

Target group

Opintojakso on pakollinen neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen opiskelijoille.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee keskeiset kliinisen neuropsykologian arviointimenetelmät ja
niiden teoreettisen ja tilastollisen taustan sekä kehittää arviointia ohjaavia päätöksentekotaitojaan ja
tuntee näyttöön perustuvan käytännön periaatteet. Opiskelija tuntee lain vaatimuksen
neuropsykologin lausuntoja koskien ja kehittää taitojaan lausuntojen kirjoittamisessa.