Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Tutkijaseminaari: teatteritiede 5 Cr Seminar 25.9.2017 - 23.4.2018
Postgraduate Seminar: Interfaces between Language, Literature and Culture 5 Cr Seminar 20.9.2017 - 25.4.2018
Research Seminar: Philosophy 5 Cr Seminar 20.9.2017 - 20.12.2017
Tutkijaseminaari: yleinen kirjallisuustiede 5 Cr Seminar 19.9.2017 - 17.4.2018
Tutkijaseminaari: kotimainen kirjallisuus 5 Cr Seminar 11.9.2017 - 28.5.2018
Research seminar in logic and philosophy of mathematics 5 Cr Seminar 8.9.2017 - 4.5.2018
Tutkijaseminaari: venäläinen kirjallisuus 5 Cr Seminar 8.9.2017 - 4.5.2018
Tutkijaseminaari: musiikkitiede 5 Cr Seminar 7.9.2017 - 3.5.2018
Forskarseminarium: nordisk litteratur 5 Cr Seminar 6.9.2017 - 2.5.2018
The von Wright - Wittgenstein research seminar 5 Cr Seminar 5.9.2017 - 24.4.2018

Learning outcomes

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Timing

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Contents

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Activities and teaching methods in support of learning

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Assessment practices and criteria

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

Recommended optional studies

Tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot.

Additional information

5op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Completion methods

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan. Hänen tulee esittää seminaarissa kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään kolme kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.