Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är valfritt för studenter antagna till magisterprogrammet.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S350 Norge och norska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som en del av studiehelheterna NOR-S340, NOR-S350 och NOR-301.

Studieavsnittet är öppet för alla studenter vid Helsingfors universitet, och avlägges av många som ett av de främmande språken (motsvarande Språkcentrets kurser).

Därtill erbjuds studieavsnittet i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, där studieavsnittet är obligatoriskt (KOK-405N).

Passiv språkförståelse, dvs. att förstå talad och skriven norska. God förståelse av de två norska skriftspråken, och av talat skriftspråk. Detaljerad kunskap om böjningssystemet. Översikt över det norska språkets historia.

Realia: Översikt över Norges historia, och förståelse av dagens norska samhälle.

För studenter med svenska som modersmål även översikt över norsk identitets- och litteraturhistoria efter 1800.

För studenter med finska som modersmål ordnas studieavsnittet varje termin. För studenter med svenska som modersmål arrangeras studieavsnittet på hösten.

Två parallella förlopp: Ett med traditionella föreläsningar, ett med studentcentrerat arbete med textförståelse. Det första är gemensamt för alla studenter, medan det andra arrangeras särskilt för studenter med finska och studenter med svenska som modersmål.

Kurslitteratur tillkännages vid kursens början.

Allmän skala. Tentamensfrågorna görs medvetet upp så de kräver lika mycket av alla studenter, oberoende av existerande färdigheter i svenska.

Närundervisad kurs.