Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.
Studieavsnittet är valfritt för studenter antagna till magisterprogrammet.
Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S360 Danmark och danska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studerande från andra utbildningsprogram som en del av studiehelheterna NOR-S340, NOR-S360 och NOR-301.

Studieavsnittet är öppet för alla studenter vid Helsingfors universitet, och avlägges av många som ett av de främmande språken (motsvarande Språkcentrets kurser).

Därtill erbjuds studieavsnittet i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, där studieavsnittet är obligatoriskt (KOK-405N).

Ingen.

Kurser i de øvrige nordiske gransprog og gransprogslitteratur støtter kurset.

Efter at have taget kurset vil de studerende blive bedre til at forstå dansk og have fået indblik i det danske sprog og i dansk kultur.

Kurset kan gennemføres på hvilket som helst tidspunkt.

Kurset udbydes for det meste både efterår og forår, og mindst en gang om året.

Kurset giver en introduktion til dansk sprog og kultur, og en praktisk og teoretisk indføring i de problemer, der er forbundet med talt og skrevet dansk. På kurset vil de studerende læse tekster, der især handler om Danmark og danskere, og vi vil diskutere forskellige aspekter dansk kultur og det danske samfund. Dertil vil kurset introducere
de studerende til forskellige aspekter af det danske sprog fra udtale over grammatisk til sproghistorie og det danske sprogs status i dag.

Jens Kramer og Erik Vive Larsen: Dansk som nabosprog.

Kurset kræver aktiv deltagelse med pararbejde, gruppearbejde og kortere præsentationer og diskussioner. Særlig vægt på lytteøvelser.

Bedømmelse baserar sig på eksamen og på skriftlige og mundtlige opgaver i løbet af kurset. Skala 0–5.

Klasseundervisning. Fremmøde og aktiv deltagelse er obligatorisk.