Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är valfritt för studenter antagna till magisterprogrammet.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S370 Island och isländska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som en del av studiehelheterna NOR-S340, NOR-S370 och NOR-301.

Därtill erbjuds studieavsnittet i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, där studieavsnittet är obligatoriskt (KOK-405N).

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:

  • visa kännedom om det isländska språkets grundläggande struktur.
  • läsa en enkel isländsk text skriven på modern isländska och översätta den till svenska (ev. ett annat språk).
  • känna till isländskans centrala uttalsregler och kunna uttala en enkel text skriven på modern isländska.
  • redogöra för huvuddragen i isländsk språkpolitik och anknyta dessa till isländsk historia.
  • i huvuddrag redogöra för Islands historia och anknyta den kunskapen till tolkningen av litterära texter.

Studieavsnittet kan avläggas när som helst.

Kursen erbjuds varje termin.

De tre första kapitlen i Icelandic online (www.icelandiconline.is) eller motsvarande material.

Vidare texter och artiklar anges av läraren i samband med att avsnittet ges.

På kursen gör studenterna reflekterande uppgifter som stöder inlärningen. De övar såväl skriftligt som muntligt, självständigt, i mindre grupper och i helgrupp.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på uppgifter, aktivitet under kursen och sluttentamen/-uppgift.
Bedömningen sker på skalan 0–5.

Föreläsningar, grupparbete, skriftligt hemarbete, nätundervisning. Skriftligt förhör samt muntliga och skriftliga uppgifter i samband med kursen.