Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
09:15 - 10:00
Wed 4.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.9.2019
09:15 - 10:00
Wed 11.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
09:15 - 10:00
Wed 18.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
09:15 - 10:00
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
09:15 - 10:00
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
09:15 - 10:00
Wed 9.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 14.10.2019
09:15 - 10:00
Wed 16.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
09:15 - 10:00
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
09:15 - 10:00
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
09:15 - 10:00
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
09:15 - 10:00
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
09:15 - 10:00
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
09:15 - 10:00
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
09:15 - 10:00
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45

Other teaching

02.09. - 14.10.2019 Mon 09.15-10.00
04.09. - 16.10.2019 Wed 14.15-15.45
28.10. - 09.12.2019 Mon 09.15-10.00
30.10. - 11.12.2019 Wed 14.15-15.45
Reynir Eggertsson
Teaching language: Icelandic
13.01. - 24.02.2020 Mon 09.15-10.00
16.01. - 27.02.2020 Thu 14.15-15.45
09.03. - 06.04.2020 Mon 09.15-10.00
12.03. - 02.04.2020 Thu 14.15-15.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 14.15-15.45
20.04. - 27.04.2020 Mon 09.15-10.00
Reynir Eggertsson
Teaching language: Icelandic

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är valfritt för studenter antagna till magisterprogrammet.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S370 Island och isländska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som en del av studiehelheterna NOR-S340, NOR-S370 och NOR-301.

Därtill erbjuds studieavsnittet i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, där studieavsnittet är obligatoriskt (KOK-405N).

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:

  • visa kännedom om det isländska språkets grundläggande struktur.
  • läsa en enkel isländsk text skriven på modern isländska och översätta den till svenska (ev. ett annat språk).
  • känna till isländskans centrala uttalsregler och kunna uttala en enkel text skriven på modern isländska.
  • redogöra för huvuddragen i isländsk språkpolitik och anknyta dessa till isländsk historia.
  • i huvuddrag redogöra för Islands historia och anknyta den kunskapen till tolkningen av litterära texter.

Studieavsnittet kan avläggas när som helst.

Kursen erbjuds varje termin.

De tre första kapitlen i Icelandic online (www.icelandiconline.is) eller motsvarande material.

Vidare texter och artiklar anges av läraren i samband med att avsnittet ges.

På kursen gör studenterna reflekterande uppgifter som stöder inlärningen. De övar såväl skriftligt som muntligt, självständigt, i mindre grupper och i helgrupp.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på uppgifter, aktivitet under kursen och sluttentamen/-uppgift.
Bedömningen sker på skalan 0–5.

Föreläsningar, grupparbete, skriftligt hemarbete, nätundervisning. Skriftligt förhör samt muntliga och skriftliga uppgifter i samband med kursen.