Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 19.6.2020 at 23:59

Description

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är valfritt för studenter antagna till magisterprogrammet.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S370 Island och isländska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som en del av studiehelheterna NOR-S340, NOR-S370 och NOR-301.

Studenten ska ha avlagt studieavsnittet NOR-S372 Isländska II.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:

  • läsa olika typer av bruks- och faktatexter på egen hand.
  • föra ett enkelt samtal på isländska om de teman som tas upp i kurstexterna.
  • skriva texter om specifika teman på någonlunda korrekt isländska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel.
  • översätta texter från isländska till svenska (och andra språk enligt överenskommelse).

Efter studieavsnittet NOR-S372 Isländska II.

Kursen erbjuds en gång per år.

Studenten arbetar självständigt med olika typer av texter (skrivna texter, filmsnuttar, radioinslag osv). Stor vikt läggs på utbyggandet av ordförrådet och att lära studenten att arbeta självständigt med hjälp av ordböcker, ordböjningsdatabaser och andra resurser på internet. För att visa sina kunskaper skriver studenterna en uppsats och
en översättning efter varje tema (ca 6 teman).

Icelandic online 3 (www.icelandiconline.is) eller motsvarande material. Andra texter, ordböcker och databaser enligt lärarens anvisningar (på Moodle).

På kursen gör studenterna reflekterande uppgifter som stöder inlärningen. De läser texter, gör interaktiva övningar på webben, skriver uppsatser, översätter texter och för studiedagböcker.

Bedömningen på kursen baserar sig på uppgifter. Bedömningen sker på skalan 0–5.

Ansvarslärare & examinator: Reynir Eggertsson, reynir.eggertsson@helsinki.fi

Kursens Moodle-sida: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25247

Kursnöckel på Moodle: sumar
Kursens form: självstudie på Moodle & Icelandic Online 3 (IcelandicOnline.com) med uppgifter & hemtentamen

Kursen avsluttas efter överenskomst med läraren, senast 31. juli 2020.

Avsnittet ordnas som närundervisad kurs eller webbaserad självstudiekurs med några träffar.