Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 19.6.2020 at 23:59

Description

Studieavsnittet är valfritt för studenter som vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper i det isländska språket, samt landets historia, litteratur och kultur.

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet, men det erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S370 Island och isländska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studenten ska ha avlagt studieavsnittet NOR-S373 Isländska III, eller motsvarande.


Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:

  • läsa olika typer av bruks- och faktatexter på egen hand, t.ex. tidningsartiklar, bruksanvisningar och skönlitterära verk på modern isländska
  • föra ett samtal på isländska om de teman som tas upp i kurstexterna.
  • skriva texter om specifika teman på någorlunda korrekt isländska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel.
  • översätta texter från isländska till svenska (ev. ett annat språk).

Studieavsnittet kan avläggas när som helst.

Kursen erbjuds minst en gång per år, oftast på våren, eller ev. tillsammans med Isländska III på hösten.

Kursen är en fortsättningskurs i det isländska språket och är en direkt fortsättning av kursen Isländska III. Studenten arbetar självständigt med olika typer av texter (skrivna texter, filmsnuttar, radioinslag osv.) kring bestämda teman. Texterna används även som underlag för diskussioner om isländskans grammatik. En stor vikt läggs på utbyggandet av ordförrådet för att utveckla kommunikativ färdighet, samt att lära studenten att arbeta självständigt med hjälp av ordböcker, ordböjningsdatabaser och andra resurser på internet. Studenterna skriver uppsatser på isländska och översätter texter från isländska till svenska (ev. ett annat språk).

Icelandic online 4 (www.icelandiconline.is) eller motsvarande material.

Övriga texter och artiklar anges på kursens Moodle-sida och bestäms av läraren i samråd med studenterna under kursens gång.

På kursen gör studenterna reflekterande uppgifter som stöder inlärningen. De läser texter, gör interaktiva övningar på webben, skriver uppsatser och översätter texter.

Bedömningen på kursen baserar sig på uppgifter (80%), och en muntlig sluttentamen (20%).

Bedömningen sker på skalan 0–5.

Ansvarslärare & examinator: Reynir Eggertsson, reynir.eggertsson@helsinki.fi

Kursens Moodle-sida: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25247

Kursnöckel på Moodle: sumar
Kursens form: självstudie på Moodle & Icelandic Online 4 (IcelandicOnline.com) med uppgifter & hemtentamen

Kursen avsluttas efter överenskomst med läraren, senast 31. juli 2020.

Avsnittet ordnas som närundervisning, ev. tillsammans med Isländska III, eller webbaserade självstudier med några träffar.