Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 12:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

OIK-J422 Kilpailuoikeus I

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kilpailuoikeuden erityiskysymysten keskeiset ulottuvuudet, kuten kilpailuoikeuden seuraamusjärjestelmän ja yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon kansallisissa tuomioistuimissa.

Ympäri lukuvuoden

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) kilpailuoikeuden menettelylliset kysymykset ja periaatteet;
2) kilpailuoikeuden seuraamukset; ja
3) kilpailuoikeuden yksityisoikeudellinen täytäntöönpano, erityisesti vahingonkorvaus.

1) Ortiz Blanco, Luis: EU Competition Procedure (Third Edition), Oxford 2013, ei lukuja 21–28; ja

2) Havu, Katri – Kalliokoski, Toni – Wikberg, Olli: Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus. Edita 2010, n. 300 s.

Yleinen asteikko

Otathan yhteyttä kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa Olli Wikbergiin (olli.wikberg@helsinki.fi).

Opintojakso toteutetaan kirjallisuuskuulusteluna tenttiakvaariossa.

professori Juha Raitio