Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 12:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-J212 Julkinen eurooppaoikeus ja ON-P210 EU:n sisämarkkinaoikeus/20017 Eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Euroopan integraation historiasta ja EU:n oikeusjärjestyksen konstitutionalisoitumisesta (valtiosääntöistymisestä/perustuslaillistumisesta). Erityisenä painopisteenä on kansallisten oikeusjärjestysten ja EU:n oikeusjärjestyksen välisten suhteiden käsittely erilaisten teoreettisten lähestymistapojen – mm. konstitutionaalinen pluralismi – sekä oikeusvertailevien katsausten valossa. Tenttikirjallisuudessa käsitellään millaisia haasteita nykyinen eurooppaoikeudellinen todellisuus asettaa mm. sellaisille traditionaalisille käsitteille kuin valtion suvereniteetti, oikeusvaltioperiaate, ja legitimiteetti. EU:n oikeusjärjestelmän autonomisuuteen ja Euroopan unionin tuomioistuimen historialliseen sekä nykyrooliin perehtymisen lisäksi tarkastellaan EU:n oikeusjärjestyksen asemaa osana eurooppalaisia ja globaaleja oikeudellisia rakenteita, mukaanlukien perusoikeusjuridiikka. Pääpaino on oikeudellisessa lähestymistavassa.

1) historiaa: talousyhteisön, poliittisen unionin ja EU-oikeuden kehitysvaiheet;
2) käsityksiä eurooppalaisesta demokratiasta ja integraatioteorioista;
3) EU-oikeuden luonteesta: perustuslailliset piirteet, oikeusjärjestysten väliset suhteet, perusoikeudet, Euroopan unionin tuomioistuimen asema;
4) valtiokeskeisyydestä erilaisiin konstitutionaalisiin ryhmittelyihin.

Tentissä saa käyttää Examinarium-järjestelmästä tenttiin automaattisesti tulevia liitteitä, eli EU:n virallislähteitä (SEU, SEUT ja perusoikeuskirja).

Arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti kykyyn argumentoida johdonmukaisesti ja esityksen virheettömyyteen.

Tentin suoritusmuoto on kevään 2020 ajaksi muuttunut Examinarium-tentistä Moodle-tentiksi. Moodle-tenttiaika on 28.4.2020 klo 16.00-19.00. Ilmoittaudu Moodle-tenttiin weboodissa ilmoitettuna ajankohtana, ilmoittautuminen on nyt auki. Linkki Moodle-tenttialueelle lähetetään Moodle-tenttiin ilmoittautuneille pari päivää ennen tenttiä.

Tentin suoritusmuoto on kevään 2020 ajaksi muuttunut Examinarium-tentistä Moodle-tentiksi. Moodle-tenttiaika on 28.4.2020 klo 16-19. Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

Kurssi suoritetaan kirjatenttinä tenttiakvaariossa.