Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 12:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

ON-J212 Julkinen eurooppaoikeus ja ON-P210 EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus/20017 Eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot

European Law Moot Court

Perehtyminen eurooppaoikeuden ns. yleisiin oppeihin, eli keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin. Erityisenä painopisteenä ovat eurooppaoikeudessa sovellettavien periaatteiden lisäksi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisujärjestelmään liittyvät kysymykset sekä laintulkintamallit eurooppaoikeudessa. Kurssilla perehdytään myös EU-oikeuden soveltamiseen Suomessa.

Suositeltu vaihe 2 vuoden opinnoista alkaen.

Järjestetään opetusta syyslukukaudella (I periodi) ja molemmilla lukukausilla examinariumissa.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) eurooppaoikeuden keskeiset käsitteet, tavoitteet, politiikat ja periaatteet;
2) EU:n tuomioistuimen oikeussuojakeinot, erityisesti ennakkoratkaisujärjestelmä;
3) laintulkintamallit;
4) eurooppaoikeuden oikeusvaikutukset jäsenvaltioissa

Ks. Examinarium-ohjeet.

Tentin suoritusmuoto on kevään 2020 ajaksi muuttunut Examinarium-tentistä Moodle-tentiksi. Moodle-tenttiaika on 27.4.2020 klo 16-19. Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

Tentissä saa käyttää Examinarium-järjestelmästä tenttiin automaattisesti tulevia liitteitä, eli EU:n virallislähteitä (SEU, SEUT ja perusoikeuskirja).

Osallistava ja vuorovaikutteinen opetus luennoilla

Kirjatentti arvostellaan 0-5.

Luentokurssin oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Luentokurssi ja akvaariotentti.

Tentti suositellaan suoritettavaksi examinarium-tenttiakvaariossa.

Luentokurssi suoritetaan luennoilla ja oppimispäiväkirjalla.

Luentokurssi on pakollinen niille, jotka tulevat valituksi European Law Moot Court -oikeustapauskilpailuun ja se luetaan mukaan oikeustapauskilpailun suorituksesta saataviin opintopisteisiin.

Vastuuopettaja:

Prof. Juha Raitio

Muut opettajat:

Dos. Pekka Aalto