Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 12:00 - 22.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Eurooppaoikeuden aineopintotentti tai vastaavat opinnot (julkinen eurooppaoikeus, EU:n sisämarkkinaoikeus)

Perehtyminen eurooppaoikeuden ns. yleisiin oppeihin, eli keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin. Erityisenä painopisteenä ovat eurooppaoikeudessa sovellettavien periaatteiden lisäksi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisujärjestelmään liittyvät kysymykset sekä laintulkintamallit eurooppaoikeudessa.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) eurooppaoikeuden keskeiset käsitteet, tavoitteet, politiikat ja periaatteet;
2) EU:n tuomioistuimen oikeussuojakeinot, erityisesti ennakkoratkaisujärjestelmä;
3) laintulkintamallit;
4) eurooppaoikeuden oikeusvaikutukset jäsenvaltioissa

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

1) Hartley, T. C., The Foundations of European Union Law, Eighth edition, Oxford 2014, luvut 4–16, eli s. 108-486;

2) Raitio, J, Kontekstuaalisuus, Klamin finalismi ja EU-oikeus, Lakimies 4/2014, s. 519-541;

3) Raitio, J, Oikeusvaltion ääriviivat, AlmaTalent, Helsinki, 2017, s. 30-130;

4) Rosas A. ja Armati L.: EU Constitutional Law, Hart publishing, Third edition 2018, s. 20-83, 157-176 ja 205-223.

Kirjatentti arvostellaan 0-5.

Luentokurssin oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Luentokurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja luennoista antaa prof. Juha Raitio.

Tentin suoritusmuoto on kevään 2020 ajaksi muuttunut Examinarium-tentistä Moodle-tentiksi. Moodle-tenttiaika on 27.4.2020 klo 16-19. Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

Luentokurssi ja akvaariotentti.

Tentti suositellaan suoritettavaksi examinarium-tenttiakvaariossa.

Luentokurssi suoritetaan luennoilla ja oppimispäiväkirjalla.

Luentokurssi on pakollinen niille, jotka tulevat valituksi European Law Moot Court -oikeustapauskilpailuun ja se luetaan mukaan oikeustapauskilpailun suorituksesta saataviin opintopisteisiin.

Vastuuopettaja:

Prof. Juha Raitio

Muut opettajat:

Dos. Pekka Aalto