Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 12:00 - 22.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

ON-J212 Julkinen eurooppaoikeus ja ON-P210 EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus/20017 Eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot

European Law Moot Court

Perehtyminen eurooppaoikeuden ns. yleisiin oppeihin, eli keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin. Erityisenä painopisteenä ovat eurooppaoikeudessa sovellettavien periaatteiden lisäksi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisujärjestelmään liittyvät kysymykset sekä laintulkintamallit eurooppaoikeudessa. Kurssilla perehdytään myös EU-oikeuden soveltamiseen Suomessa.

Suositeltu vaihe 2 vuoden opinnoista alkaen.

Järjestetään opetusta syyslukukaudella (I periodi) ja molemmilla lukukausilla examinariumissa.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) eurooppaoikeuden keskeiset käsitteet, tavoitteet, politiikat ja periaatteet;
2) EU:n tuomioistuimen oikeussuojakeinot, erityisesti ennakkoratkaisujärjestelmä;
3) laintulkintamallit;
4) eurooppaoikeuden oikeusvaikutukset jäsenvaltioissa

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Moodle-linkki tenttialueelle lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen tenttiä.

1) Hartley, T. C., The Foundations of European Union Law, Eighth edition, Oxford 2014, luvut 4–16, eli s. 108-486.;

2) Raitio, J, Kontekstuaalisuus, Klamin finalismi ja EU-oikeus, Lakimies 4/2014, s. 519-541.;

3) Raitio, J, Oikeusvaltion ääriviivat, AlmaTalent, Helsinki, 2017, s. 30-130.;

4) Fenwick, M – Siems, M – Wrbka, S: The Shifting Meaning of Legal Certainty in Comparative and Transnational Law, Hart publishing, 2017, s. 1-69;

5) Raitio, J, Huomioita jäsenvaltioiden tasa-arvosta, kansallisesta identiteetistä ja oikeusvaltioperiaatteesta, DL 6/2019, s. 902-912.

Osallistava ja vuorovaikutteinen opetus luennoilla

Kirjatentti arvostellaan 0-5.

Luentokurssin oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Luentokurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja luennoista antaa prof. Juha Raitio.

Luentokurssi ja akvaariotentti.

Tentti suositellaan suoritettavaksi examinarium-tenttiakvaariossa.

Luentokurssi suoritetaan luennoilla ja oppimispäiväkirjalla.

Luentokurssi on pakollinen niille, jotka tulevat valituksi European Law Moot Court -oikeustapauskilpailuun ja se luetaan mukaan oikeustapauskilpailun suorituksesta saataviin opintopisteisiin.

Vastuuopettaja:

Prof. Juha Raitio

Muut opettajat:

Dos. Pekka Aalto