Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 Cr Lecture Course 11.9.2019 - 11.10.2019
Health and Biomedical Law, exam 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2019 - 31.7.2020
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 Cr Lecture Course 5.9.2018 - 17.10.2018
Health and Biomedical Law, exam 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019

Target group

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, muiden Helsingin yliopiston tiedekuntien opiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Prerequisites

Ei vielä ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta voidaan sijoittaa sekä ON- että OTM-opintoihin.

Learning outcomes

Yleiskuvan antaminen lääkintä- ja bio-oikeudesta monitieteisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista ja keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja arvioimaan kriittisesti oikeudenalan kehittämishaasteita.

Timing

Kurssin toteutuminen ja mahdollinen suoritusajankohta vahvistuu mahdollisimman pian syyslukukauden 2020 aikana.

Alustavasti kurssi järjestettäisiin seuraavan kerran yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa viimeistään kesällä 2021.

Contents

1. Lääkintä- ja bio-oikeus oikeudenalana ja sen suhde läheisoikeudenaloihin, etenkin perus- ja ihmisoikeuksiin, samoin kuin lähitieteisiin, kuten lääkintäetiikkaan

2. Potilaan ja lääkärin (ja muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön) välistä suhdetta koskevat oikeudelliset kysymykset

3. Lääketieteellisten toimenpiteiden, lääketieteen tutkimuksen ja bioteknologian oikeudellinen arviointi ja sääntely pääpiirteittäin

Study materials

1. Nieminen, L.: Terveys ihmisoikeuskysymyksenä, 2015 (314 s.);

2. Lehtonen, L. - Lohiniva-Kerkelä, M. - Pahlman, I.: Terveysoikeus, lukuun ottamatta lukua 7, 2015 (314 s.), saatavilla e-kirjana (Terveysjuridiikka); ja

3. Louhiala, P. - Launis, V.: Parantamisen ja hoitamisen etiikka, 2009 (227 s.).

Assessment practices and criteria

Arvioidaan asteikolla 1-5

Additional information

Andra informationen på finska sidan.

Completion methods

Opintojakso koostuu luennoista sekä tentistä tai kirjallisista tehtävistä.