Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 27.11.2019 at 15:00

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan maisteriopiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Oikeuden yleistieteiden aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan oikeusfilosofian keskeisistä kysymyksistä sekä syvemmän ymmärryksen oikeusteoreettisesta ajattelusta.

Opintojakso käsittelee oikeuden ja oikeudenmukaisuuden teemoja klassisissa ja moderneissa oikeusfilosofisissa teksteissä.

Kotitentti Moodlessa samaan aikaan kuin yleinen tiedekuntatentti.

Moodle-alustan osoite (opiskelijan itserekisteröityminen): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=32463

1) Tontti, Jarkko – Mäkelä, Kaisa – Gylling, Heta (toim.): Filosofien oikeus 1 (2001) (327 s.);

2) Tontti, Jarkko – Mäkelä, Kaisa (toim.): Filosofien oikeus 2 (2001) (416 s.);

3) Minkkinen, Panu: Järjen lait (2002) (145 s.);

4) Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan (1980) (110 s.);

5) Hirvonen, Ari – Porttikivi, Janne (toim.): Law and Evil (2010). (320 s.)

Andra informationen på finska sidan.

Opintojaksoon ei sisälly kontaktiopetusta, vaan se suoritetaan kotitenttinä Moodlessa. Tenttikirjallisuutta saa käyttää tentissä. Opintokokonaisuus soveltuu erityisesti itsenäiseen opiskeluun tottuneille opiskelijoille.

Moodle-alustan osoite (opiskelijan itserekisteröityminen): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=32463