Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 12:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

OIK-J422 Kilpailuoikeus I
OIK-J424 Kilpailuoikeus II
OIK-P418 Sisämarkkinaoikeus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkisten hankintojen peruskysymykset ja keskeisen kansallisen ja EU-normiston.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) julkisten hankintojen keskeiset periaatteet ja tavoitteet;
2) julkisten hankintojen keskeiset aineellisoikeudelliset kysymykset;
3) hankintamenettelyt ja oikeussuoja.

1) Pekkala, Elise – Pohjonen, Mika: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot. Tietosanoma 2015 tai uudempi, s. 21–763;

2) Trybus, Martin: Buying Defence and Security in Europe: The EU Defence and Security Procurement Directive in Context. Cambridge 2014, s. 17–84, 243–483.

Otathan yhteyttä kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa Olli Wikbergiin (olli.wikberg@helsinki.fi).

Opintojakso toteutetaan kirjallisuuskuulusteluna tenttiakvaariossa ja erikseen sovittaessa osin korvaavina kirjallisina töinä. Mahdolliset korvaavat kirjalliset työt sovitaan Olli Wikbergin kanssa (olli.wikberg@helsinki.fi).