Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
International Labour Law 5 Cr General Examination 5.5.2021 - 5.5.2021
International Labour Law 5 Cr Online Examination 11.8.2021 - 11.8.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
International Labour Law 5 Cr General Examination 10.2.2021 - 10.2.2021
International Labour Law 5 Cr General Examination 9.12.2020 - 9.12.2020
International Labour Law 5 Cr General Examination 11.11.2020 - 11.11.2020
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 15.6.2020 - 15.6.2020
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 17.4.2020 - 17.4.2020
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 12.2.2020 - 12.2.2020
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 16.12.2019 - 16.12.2019
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 16.10.2019 - 16.10.2019
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 14.6.2019 - 14.6.2019
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 20.3.2019 - 20.3.2019
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 16.1.2019 - 16.1.2019
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 3.12.2018 - 3.12.2018
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 10.10.2018 - 10.10.2018
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 15.6.2018 - 15.6.2018
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 3.5.2018 - 3.5.2018
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 12.1.2018 - 12.1.2018
Kansainvälinen työoikeus 5 Cr Examination 14.9.2017 - 14.9.2017

Target group

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Prerequisites

Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Learning outcomes

Opiskelija hahmottaa kansainvälisen työoikeuden keskeiset normistot, normilähteet ja toimijat sekä kykenee arvioimaan kansainvälisen työoikeuden normijärjestelmän toimintaa ja sen vaikutusta kansalliseen työoikeuteen. Opiskelija perehtyy kansainvälisen työoikeuden keskeisimpiin kehityspiirteisiin.

Timing

Työoikeuden pakollisten aineopintojen jälkeen.

Kirjallinen kuulustelu.

Contents

Kirjallinen kuulustelu

Activities and teaching methods in support of learning

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen.

Study materials

1) Davidov, G; Langille, B (toim), The idea of labour law, 2011;
2) Bogg, A; Costello, C ja Davies, A.C.L. (toim), Research handbook on EU labour law, 2016;
3) Halonen – Liukkunen (toim) International Labour Organization and Global Social Governance, 2020;
4) Liukkunen, U, Introduction, artikkeli teoksessa Employment and Private International Law (Elgar, ilm. 12/2020), siihen asti, kunnes tämä on ilmestynyt luetaan De Stefano, V - Aloisi, A, Fundamental labour rights, platform work and human rights protection of non-standard workers, BOCCONI LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES 2018

Assessment practices and criteria

Kirjallinen kuulustelu asteikolla hylätty - 5.

Recommended optional studies

Työoikeuden muut valinnaisten opintojen kokonaisuudet

Additional information

Andra informationen på finska sidan.

Completion methods

Kirjallinen kuulustelu

Poikkeusoloissa lukuvuonna 2020-21 opintojakso suoritetaan toistaiseksi oppimispäiväkirjoina, joita koskeva ohjeistus lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille tenttipäivänä.