Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 6.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat, vaihto-opiskelijat, oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijat sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa erillisten opintojen suoritusoikeudella opiskelevat.

Sivuaineoikeutta sekä erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erikseen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/oikeustieteellisen-tiedekunnan-valinnaiset-opinnot ja https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P214 Työoikeus I ja ON-P216 Työoikeus II/20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Perehtyminen kansainvälisen työoikeuden keskeisiin osa-alueisiin ja kysymyksenasetteluihin.

Koronavirus-tilanteen vuoksi 17.4. pidettävä salitentti järjestetään oppimispäiväkirjatehtävinä, joista ohjeistetaan erikseen.

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet, keskeiset kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset, EU:n työoikeus.

1) Dorssemont, F. – Lörcher, K. – Schömann, I. (toim.), The European Convention on Human rights and the Employment Relation 2013, s. 1-139;

2) Liukkunen, U.: Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen 2005.;

3) Barnard, C.: EU Employment Law. Fourth Edition. Oxford University Press 2012. Parts I ja III tai Bercusson, B.: European Labour Law 2nd ed. 2009 Section 1 (s. 5-255);

4) Bogg, A – Costello, C- Davies, A.C.L. (toim.), Research Handbook on EU Labour Law, 2016, s. 1-113.

Työoikeuden valinnaisten aineopintojen tenteissä saa käyttää lakikirjoja!